صدور پروانه بهره¬برداری ماهیان گرم آبی وسرد آبی

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua


مدیریت صدور مجوزها و پروانه­ ها امور شیلات و آبزیان

1 – ضوابط : ماده 17 قانون حفاظت و بهره­ برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون مصوبه شماره 12340/ ت 17925 مورخه 18/3/1378هیات محترم وزیران

2- شرایط اختصاصی : --

3- مدارک و استعلامات :

الف ) مدارک : ارائه اصل پروانه تاسیس، پروانه بهره­ برداری بهداشتی دامپزشکی، گزارش کتبی متقاضی مبنی بر اتمام کار عملیات اجرایی، گزارش کارشناسی مبنی بر تایید اتمام کار، ارائه مدارک متقاضی مبنی بر گذراندن دوره آموزشی، ترویجی و تکمیلی پرورش ماهی

ب ) استعلامات : --

4- مراحل انجام کار :

متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه و گزارش اتمام کار به همراه تقاضای بازدید کارشناسی از محل احداث را ارئه می دهد.

کارشناس مربوطه نسبت به بررسی مدارک و تکمیل پرونده اقدام می نماید.

مدارک به مدیریت صدور پروانه استان ارسال می گردد

مدیریت صدور پروانه استان پس از بررسی اولیه مدارک را جهت اعلام نظر فنی به مدیریت امور شیلات و آبزیان ارسال می نماید

مدیریت امور شیلات و آبزیان پس از بررسی مدارک نتیجه بررسی خود را به مدیریت صدور پروانه اعلام می نماید.

مدیریت صدور پروانه نسبت به طرح و بررسی درخواست اقدام می نماید

مدیرت صدور پروانه مجوز بهره­برداری ماهیان گرم آبی و سردآبی را صادر مینماید.

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf