صدور موافقت اصولی پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua


صدور موافقت اصولی پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی

1 – ضوابط : ماده 17 قانون حفاظت و بهره­برداری ازمنابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مصوبه شماره 12340/ ت 17925 مورخه 18/3/1378 هیات محترم وزیران

2- شرایط اختصاصی : --

3- مدارک و استعلامات :

الف ) مدارک : درخواست کتبی، بازدید کارشناسی، اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه، کپی پایان خدمت یا معافیت، عکس 4×3 (3 قطعه)، کپی آخرین مدرک تحصیلی، کپی سند مالکیت آب و زمین یا اجاره نامه رسمی، اشخاص حقوقی : آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه و تغییرات و صاحبان امضا، اظهارنامه

ب ) استعلامات : آزمایش آب وخاک، اداره کل دامپزشکی استان

4- مراحل انجام کار :

متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه و درخواست خود را ارائه می دهد.

ارشناس مربوطه به محل مورد نظر مراجعه و گزارش بازدید تهیه می نماید.

مدارک به مدیریت صدور پروانه استان اراسال می شود.

مدیریت صدور پروانه پس از بررسی مدارک در صورت کامل بودن آن ، مداک را جهت اعلام نظر فنی به مدیریت امور شیلات و آبزیان ارسال می نماید.

مدیریت امور شیلات و آبزیان مدارک را بررسی کرده و نتیجه را به مدیریت صدور پروانه اعلام می نماید.

مدیریت صدور پروانه در صورت مثبت بودن پاسخ مدیریت شیلات و امور آبزیان جهت بررسی نهایی موضوع را در کمیسیون مربوطه طرح می نماید.

مدیریت صدور پروانه ها مجوز موافقت اصولی ماهیان گرم آبی وسردآبی را صادر مینماید

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf