معاهدات شیلاتی و زیست محیطی بین المللی

شیلات,آبزیان,کنوانسیون

ایران آکوا iranaqua.ir اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ | ۰۰:۳۶ ۰ نظر ۵۳ بازدید

معاهدات شیلاتی و زیست محیطی بین المللی

قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ‌ناشی‌از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (‌مارپل ۱۹۷۳.۷۸)

قانون کنوانسیون مربوط به تالابهای بین‌المللی و تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه‌تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (‌کنوانسیون رامسر)

قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره

قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی

‌قانون پذیرش اصلاحیه مواد ۶ و ۷ کنوانسیون تالابهای مهم بین‌المللی و تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (‌رامسر) مصوب۱۳۵۲

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی

قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۱‌هجری شمسی برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ میلادی راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه‌ای

قانون تصویب پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا

اجازه امضای موقت کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر به سازمان‌ حفاظت محیط زیست‌

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۸۸ در ارتباط با کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین ۱۹۶۶

قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ‌ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی)


دیدگاه خود را بیان کنید