شیلات و آبزیان در دانشگاه های علمی کاربردی

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua


شیلات و آبزیان در دانشگاه های علمی کاربردی

جهاد کشاورزی آذربایجان غربی - ارومیه

کاردانی بهداشت آبزیان
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرین
کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی (میاندواب)

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرین

شرکت پرورش ماهی نگین چهارمحال

کاردانی

بهداشت آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان

جهاد کشاورزی هرمزگان - بندرعباس

کاردانی بهداشت آبزیان
تکثیر و پرورش میگو
فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی

جهاد کشاورزی کرج

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی

جهاد کشاورزی فارس - شیراز

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی

جهاد کشاورزی مازندران - بابلسر

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
صید و بهره برداری آبزیان
حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان

جهاد کشاورزی آذربایجان غربی - میاندواب

کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

جهاد کشاورزی خراسان رضوی - مشهد

کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان

جهاد کشاورزی همدان

کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی

جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان - زابل

کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان

جهاد کشاورزی کرمانشاه - سرپل ذهاب

کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی

جهاد کشاورزی گلستان - کردکوی

کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی

علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس - بوشهر

کاردانی تکثیر و پرورش میگو
فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره برداری آبزیان
حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره برداری آبزیان

علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان - رشت

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی آبزیان

الموت

کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

جهاد کشاورزی خوزستان - اهواز

کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان

جهاد کشاورزی لرستان – خرم آباد

کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان