مراکز علمی شیلاتی

شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصص , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

مراکز علمی شیلاتی

نام مرکز علمی شیلاتی آدرس مرکز علمی شیلاتی
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1531
پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1532
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی) http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1533
پژوهشکده میگوی کشور http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1534
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1535
موسسه تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1536
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1537
مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور (چابهار) http://www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=1538