موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

تاریخچه و سوابق

تاريخچه تحقيقات شيلات در شمال كشور (درياي مازندران)سال 1297 -1296, آغاز دوره فعاليت شركت مختلط ماهي ايران و شوروي وتاسيس لابراتوار ماهي
ايران درشيلات بندر انزلي

• تغيير نام اين لابراتوار به استاسيون علمي ماهى شناسي

• سال 1345 تغيير نام استاسيون ماهى شناسي به انستيتو ماهى شناسي توسط مرحوم مهندس فريدپاک

• سال 1346 تشكيل وزارت منابع طبيعي و الحاق شيلات به اين وزارتخانه , وايجاد تغييرات گسترده ذيل:

• سال 1347، تاسيس آموزشگاه عالي ماهي شناسي

• سال 1350 تغيير نام به سازمان تحقيقات شيلات.

• سال 1351 الحاق آموزشگاه عالي ماهى شناسي و صنايع شيلات به سازمان تحقيقات شيلات

• سال 1366 ، راه اندازي اولين مركز تحقيقات شيلاتي حوزه درياي خزر در مازندران

• سال 1374 ، اخذ مجوز تاسيس انستيتو بين المللي ماهيان خاوياري از مجلس شوراي اسلامي


تاريخچه تحقيقات شيلات در جنوب كشور(درياي عمان و خليج فارس)سال 1316 , دعوت از دكتر بلگواد (ماهي شناس دانمارک)

سال 1318 ، چاپ نتايج تحقيقات پا يه گذاري صنعت شيلات جنوب

سال 1350 , شناسايي نرمتنان خليج فارس توسط دكتر تجلي پور

سال 1352 , تاسيس موسسه تحقيقات علمي و فني ماهيگيري دريايي

سال 1355 , ايجاد اولين مركز تحقيقات شيلاتي خليج فارس در بوشهر

سال 1356 ، تاسيس مركز تحقيقات شيلا تي درياي عمان در بندر عباس

سال 1368 ، شروع بكار مركز تحقيقات آبهاي داخلي در استان خوزستان

سال 1369, شروع بكار مركز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور در چابهارستاد موسسه تحقيقات شيلاتسال 1369 , شكل گيري سازمان تحقيقات و آموزش شيلات ايران

سال 1374 , تغيير نام سازمان تحقيقات و آموزش شيلات ايران به موسسه تحقيقات شيلات ايران

سال 1381 ، انتزاع موسسه تحقيقات شيلات از شركت سهامي شيلات ايران و الحاق به سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي

سال 1381 ، تصويب اساسنامه مؤسسه تحقيقات شيلات ايران در مورخه 10/12/1381 توسط شوراي گسترش آموزش عالي

http://www.ifro.ir/portal.aspx?tabid=287

اهداف و وظایف


اهداف مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورهدف , انجام تحقیقات علمی –کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان و محیط زیست آنان جهت حفاظت و بازسازی ذخایر و بهره برداری پایدار شیلات ایران از منابع زنده موجود در آبهای موضوع ماده 3 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب 16/11/1364 هیات وزیران و موضوع ماده 2 قانون حفاظت و بهره بردای از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 مجلس شورای اسلامی می باشد.

وظایف مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


1- بررسی , ارائه و تعیین هدف های اساسی و خط مشی های کلی و برنامه ریزی در همه سطوح تحقیقات و آموزش شیلاتی کشور

2- تحقیق و بررسی پیرامون حیات گونه های مختلف (اعم از جانوری و گیاهی) در اکوسیستم های مختلف آبی

3- تحقیق و بررسی پیرامون میزان ذخایر, تعیین زمان و مکان مناسب صید و بهره برداری اصولی و منطی از آن به منظور بهره برداری و توسعه پایدار

4- تحقیق و بررسی پیرامون ادوات و آلات صید وشناورهای صیادی و معرفی مناسب ترین روش استفاده از آنها

5- تحقیق و بررسی بیوتکنولوژیک در زمینه های بنیادی- کاربردی و توسعه ای به منظور استفاده بهینه از منابع شیلاتی کشور

6- تحقیق پیرامون روشهای تکثیر و پرورش آبزیان واجد ارزش شیلاتی

7 - تحقیق پیرامون سازگاری آبزیان اقتصادی در محل های جدید و امکان معرفی گونه های جدید در آبهای حوزه فعالیت شیلات ایران

8 - تحقیق پیرامون حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان در آبهای حوزه فعالیت شیلات ایران (آبهای واقع در محدوده حاکمیت و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران و خارج از آن)

9- تحقیق در زمینه ارزیابی و چگونگی بازسازی ذخایر آبزیان اقتصادی و پیشنهاد مقدار , محل و زمان رهاسازی بچه ماهیان و سایر آبزیان و نظارت بر آن

10- تحقیق پیرامون آلاینده های آبهای حوزه فعالیت شیلات ایران و بررسی اثرات آن بر محیط زیست و موجودات آبزی.

11- تحقیق پیرامون تغذیه , بهداشت و بیماری های آبزیان

12- تحقیق در زمینه عمل آوری و تولید فرآورده های نوین از آبزیان

13- تحقیق پیرامون صنایع و سازه های شیلاتی در زمینه های آبزی پروری و ماهیگیری

14- تحقیق در زمینه اصلاح نژاد و حفظ ذخایر ژنی آبزیان

15- انجام مطالعات و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی زیر بخش شیلات

16- همکاری و مشارکت در پروژه های تحقیقاتی شیلاتی ملی, منطقه ای و بین المللی و ارائه خدمات فنی تخصص به سایر کشورها منطبق با سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران.

17- تحقیق پیرامون شرایط و عوامل زیستی آبزیان و بررسی و ثبت تغییرات حاصله از آمار شیلاتی و انطباق آن با استانداردهای بین المللی موجود.

18- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها و کارگاه های تخصصی در زمینه های مختلف علوم شیلاتی

19- انتقال اطلاعات و یافته های علمی و فنی و تحقیقاتی به بخشهای اجرایی شیلاتی به منظور ارائه آموزشهای ترویجی علوم و صنایع شیلاتی جهت رشد فعالیت های شیلاتی بخش های سه گانه اقتصادی کشور(دولتی- تعاونی و خصوصی)

20- مبادله اطلاعات علمی , برگزاری و مشارکت در همایش های ملی , منطقه ای و بین المللی و تبادل کارشناس با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه های داخلی و خارجی

21- جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز

22 - ایجاد پژوهشکده های تخصصی و مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی و آموزشی در مناطق مورد نظر

23- انجام هرگونه فعالیت و تحقیق علمی دیگر که بنا به تصویب هیئت امنا در چار چوب وظایف قانونی موسسه ضرورت داشته باشد


http://www.ifro.ir/portal.aspx?tabid=290

برنامه ها و سیاست ها

سیاست‌های اجرائی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1393با عنایت به سال «اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی » ، با لحاظ نمودن برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و با نگاه به برنامه چشم انداز 1404 و در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و رویکرد «اقتصاد مقاومتی» در جهت توسعه پایدار زیربخش شیلات و آبزیان کشور ، بدینوسیله سیاست‌های اجرائی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1393 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1. طراحی و اجرای طرح‌های پایلوت درخصوص پروژه‌های تقاضا محور و همچنین کاربردی نمودن نتایج آنها و ترویج دستاوردهای تحقیقاتی.

2. حمایت و توسعه تجاری سازی نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی در قالب ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در مراکز تابعه.

3. استمرار تحقیقات در زمینه تنوع بخشی به تولید فرآورده‌های شیلاتی ، انواع گونه‌های آبزیان پرورشی اقتصادی با هدف توسعه وتولید پایدار.

4. تکمیل و توسعه بانکهای ژن آبزیان و بکارگیری ملاحظات ژنتیکی در حفاظت ، بهره برداری ، بازسازی ذخایر و اصلاح نژاد آبزیان پرورشی.

5. توسعه تحقیقات در زمینه بکارگیری فناوری های نوین در عرصه‌های مختلف زیست فنآوری ، فرآوری ، بهداشت وبیماری‌ها و آبزی‌پروری (شامل حوزه‌های نانو، هسته‌ای ، پرورش در قفس ،پرورش در سیستم‌های بدون تعویض آب ، پروبیوتیک‌ها ، آبزی‌پروری ارگانیک و ...)

6. ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید از طریق استمرار تحقیقات در زمینه کاهش ضایعات تولید ، بهبود روش‌های صید و پرورش آبزیان ، بهبود فرمولاسیون غذای آبزیان پرورشی و شناسایی و پیشگیری از بروز بیماری‌های خطرناک و واگیردار.

7. استمرار تحقیقات در زمینه بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت‌های شیلاتی و ارائه راه‌کارهای مناسب برای توسعه شیلاتی ، آبزی پروری مسئولانه و تنوع بخشی گونه‌ای.

8. تداوم تحقیق و بررسی وضعیت اکولوژیک خلیج فارس، دریای عمان ، دریای خزر و منابع آبهای داخلی کشور در راستای بهره‌برداری پایدار.

9. تدام انجام هماهنگی ملی درخصوص پیش‌بینی ، کنترل و مقابله با تهدیدات بیولوژیک در منابع آبی کشور شامل : کشند قرمز، شکوفایی عروس دریایی و شانه‌دار مهاجم.

10. توسعه تحقیقات به منظور بررسی منابع آبزی تحت حاکمیت کشور ، شناخت خصوصیات زیستی آبزیان مثل تعیین زمان‌ها و مکان‌های تخم‌ریزی و سایر معیارهای بیولوژیک آبزیان.

11. توسعه همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی درخصوص توسعه آبزی‌پروری و ذخایر مشترک آبزیان.

12. تداوم مطالعات در زمینه بهینه سازی و اصلاح ادوات صید با هدف کاهش صید ضمنی.

13. پایش مستمر ذخایر با هدف تعیین ذی توده آبزیان اقتصادی قابل برداشت و بررسی زیستگاه‌های حساس شیلاتی از قبیل زیستگاههای مرجانی ، چراگاه های مصنوعی و ......

14. بسط تعامل و همکاری با سازمان های و نهادهای مرتبط دولتی و غیردولتی در راستای فعالیت‌های مختلف شیلاتی در حوزه‌های صید‌، آبزی‌پروری ، فرآوری و بهداشت و بیماری‌های آبزیان با هدف حفظ سلامت و بهداشت محصول و همکاری درتدوین استانداردها ، دستورالعمل‌ها ، تشخیص آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی حلال وحرام.

15. توسعه تحقیقات بمنظور تولید فرآورده‌های بیولوژیک غذایی ، داروئی و صنعتی از آبزیان.

16. استمرار فعالیت‌های تحقیقاتی درخصوص راه های پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی و غیرعفونی ، ارتقای سیستم ایمنی آبزیان ، ارزیابی و امکان سنجی تولید کیت‌های تشخیص سریع و واکسن بیماری‌های واگیر و خطرناک آبزیان هم گام با انجام تحقیقات کاربردی در زمینه مدیریت بهداشت و بیماری های آبزیان بویژه درخصوص بیماری‌های اخطارکردنی (Notifiable)، بیماری های نوپدیده (EmergingDiseases) و بازپدید (Reemerged diseases).

17. انجام تحقیقات در زمینه پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری ها و افزایش بازماندگی ورشد آبزیان با استفاده از محرک‌های ایمنی همچون جلبکها ، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها ، سین بیوتیک ها و فیتوبیوتیک ها.

18. تبیین و توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه تولید گونه‌های آبزی مقاوم (SPR)، عاری از بیماری (SPF) و تحمل پذیر در برابر بیماری ها (SPT) .

19. توسعه تحقیقات در زمینه استانداردسازی و مصرف بهینه داروها و موادشیمیایی مورد مصرف در آبزی پروری با تاکید بر تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده از گیاهان داروئی و داروهای گیاهی به منظور ملاحظات زیست محیطی، رعایت و حفظ سلامت و بهداشت عمومی و ارتقاء ضریب امنیت غذایی جامعه.

20. ارزیابی اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های بخش اجرا با تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و مبانی توسعه پایدار.

21. ایجاد وبهبود زیرساخت شبکه IT ، بانک داده‌ها و پایگاه جامع پژوهشی موسسه.

22. تقویت سامانه الکترونیکی منابع علمی (گزارش پروژه‌ها ، پایان‌نامه‌ها و مقالات ) به منظور دسترسی آسان و مستندسازی دستاوردهای پژوهشی.

23. تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی با سازمانهای تخصصی مرتبط و همچنین همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب تفاهمنامه‌های فی مابین.

24. برنامه‌ریزی در زمینه مدیریت بهینه دوره‌های دکتری پژوهش محورشیلاتی.

25. استقرار ایمنی فضای آزمایشگاه‌ها و پرسنل مربوطه در واحدهای تابعه موسسه همراه با ارتقاء پایگاه اطلاعاتی فضاهای یاد شده به منظور کاهش هزینه‌های ناشی از خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی .

26. بهینه سازی و به هنگام سازی روش‌های آزمایشگاهی معتبر و استانداردسازی کلیه فعالیت‌های آزمایشگاهی بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی با هدف اخذ گواهینامه‌های معتبر از مراجع ذیصلاح.

رئوس سیاست های اجرائی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1391به میمنت ومبارکی سال حمایت از تولیدملی ،کاروسرمایه ایرانی و باعنایت به برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ، سند چشم انداز 1404 ، برنامه های راهبردی- محصولی ابلاغی و تحقق اهداف و برنامه های وزارت جهادکشاورزی وسازمان متبوع در جهت نیل به توسعه پایدار زیر بخش شیلات، بدینوسیله سیاست های اجرائی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشوردر سال 1391 (موسسه پژوهشی برتر کشور در سال90)به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- توسعه تحقیقات و ترویج در موضوع تنوع گونه ای و تولید لاین آبزیان پرورشی گونه های تیلاپیا ، میگوی وانامی، کپور ماهیان هندی، ماهی آزاد دریای خزر، شیزوتراکس، ماهیان خاویاری،ماهیان دریایی، خیار دریایی و صدف مروارید ساز؛تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ؛ جلبک ها و گیاهان دریایی ،استانداردهای بیمه گری مراکز تکثیروپرورش آبزیان وتولید آبزیان ارگانیک

2- توسعه تحقیقات در موضوع افزایش تولید در واحد سطح و افزایش راندمان تکثیر (ماهی ، میگو و سایر آبزیان) ، تولید ماهیان تک جنس بصورت مستقیم و غیرمستقیم، تکثیر مصنوعی با استفاده از روش های نوین

3- توسعه تحقیقات در موضوع بهبود تغذیه آبزیان پرورشی و تولید غذاهای زنده با کیفیت از طریق تعیین نیازهای غذایی آبزیان اقتصادی، تاثیر پروبیوتیک ها، تاثیر رنگدانه ها و آنتی اکسیدان ها و غنی سازها، ارتقا مدیریت تغذیه در مزارع آبزیان پرورشی ، جایگزینی منابع پروتئینی گیاهی وتولید غذاهای زنده با کیفیت و کمیت بالا

4- توسعه تحقیقات در زمینه به گزینی و اصلاح ن‍‍ژاد گونه های مهم در آبزی پروری

5- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی زمینه های مختلف شیلاتی اعم از آبزی پروری؛بهداشت وبیماریها، صید و صیادی و فرآوری آبزیان

6- توسعه تحقیقات در موضوع بازسازی ذخایرآبزیان از طریق افزایش ضریب باز گشت شیلاتی و توسعه بازسازی ذخایرکیفی ماهیان و سایر آبزیان

7- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان بویژه درخصوص بیماری‌های اخطارکردنی و بیماریهای نوپدید از طریق انجام مطالعات همه‌گیری شناسی و ارائه الگوهای مدیریت بهداشتی منطقه‌ای و ملی بر اساس نقاط بحرانی و عوامل خطرساز

8- توسعه تحقیقات در زمینه بهینه سازی سیستم‌های نوین تشخیص بیماری‌ها و ارائه روش‌های تشخیص سریع بیماری‌های آبزیان

9- توسعه تحقیقات کاربردی به منظور دستیابی به دانش فنی تولید مولدین میگوی عاری از بیماری (SPF)

10- توسعه تحقیقات در زمینه استانداردسازی و مصرف بهینه داروها و موادشیمیایی با تاکید بر کاربرد گیاهان داروئی و داروهای گیاهی به منظور حفظ محیط زیست و ارتقای سطح بهداشت جامعه

11- توسعه تحقیقات در ارتباط با تعیین زمان‌های تخم‌ریزی، مکان‌های تخم‌ریزی و سایر معیارهای بیولوژیک آبزیان

12- توسعه تحقیقات ارزیابی ذخایر به منظور برآورد میزان توده زنده و میزان مجاز قابل برداشت در منابع آبی کشور

13- توسعه تحقیقات پایش میزان صید و تلاش صیادی گونه‌های مختلف از طریق بررسی وضعیت ذخایر فانوس ماهیان دریای عمان، تعیین میزان توده زنده و اعلام زمان شروع وخاتمه صید میگو در خلیج همیشه فارس

14- توسعه تحقیقات در زمینه تعیین فراونی نسبی آبزیان وذخایر آبزیان آبهای داخلی به منظور حفظ تنوع زیستی

15- توسعه همکاری های منطقه ای و بین‌المللی در خصوص ذخایر مشترک آبزیان

16- توسعه تحقیقات در زمینه وضعیت اکولوژیک آبزیان خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و آبهای داخلی بمنظور بهره برداری پایدار منابع‌ آبزی کشور

17- توسعه تحقیقات کاربردی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک منابع آبزی کشور از طریق پایش وکنترل کشند قرمز در منابع آبزی کشور، انجام تحقیقات کاربردی در زمینه روش های کنترل شکوفایی عروس های دریایی و روش های جلوگیری از ورود جانداران مهاجم جدید به محیط های آبزی کشور

18- توسعه تحقیقات بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های شیلاتی و ارائه راهکار برای توسعه شیلاتی با حد اقل اثرات زیست محیطی

19- توسعه تحقیقات کاربردی روی تغییر اقلیم و تأثیرات آن روی منابع آبزی کشور

20- توسعه تحقیقات به منظور بکارگیری ملاحظات ژنتیکی در بازسازی ذخایر آبزیان، توسعه و ایجاد بانک اسپرم و بانک ژن برای گونه های با ارزش اقتصادی، بومی و گونه های در معرض خطر و انقراض شیلاتی

21- توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و انرژی هسته ای در عرصه های مختلف شیلاتی

22- توسعه تحقیقات به منظور بهبود شیوه‌های نگهداری و بسته‌بندی نوین فرآورده‌های آبزیان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور فرآوری بقایای حاصل از صید و آبزی‌پروری از طریق توسعه تحقیقات در رابطه با غذای حلال در فرآورده های شیلاتی، پایش باقیمانده های داروئی و مواد آلاینده در آبزیان و استانداردسازی تولید فراورده های شیلاتی

23- توسعه تحقیقات کاربردی درزمینه تولید موادبیولوژیک ،واکسن ها وموادکمک ایمنی،پروبیوتیک ها وتولید فرآورده های جدیدغذایی وداروئی از آبزیان

24- توسعه تحقیقات شناسایی نشانگر های ‍‍ژنتیکی برای تمایز جمعیت ها و گونه ها و صفات تولیدی آبزیان

25- توسعه تحقیقات اقتصادی اجتماعی ومطالعات بازار وصادرات آبزیان ، تعیین شاخص‌های اثر بخشی،کارایی و بهره‌وری عوامل تولید در زمینه های آبزی‌پروری، صید و ماهیگیری و فرآوری آبزیان

26- توسعه استانداردسازی کلیه فعالیت های آزمایشگاه های تابعه مؤسسه بر مبنای استانداردهای معتبر ملی و بین المللی و تلاش در راستای اخذ گواهینامه های معتبر از مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی واستمرار تجهیز کلیه آزمایشگاه های مؤسسه

27- توسعه ایمن سازی محیط آزمایشگاه ها و ارتقاء فرهنگ ایمنی پرسنل آزمایشگاه ها، بهینه سازی و بهنگام سازی (و در موارد مقتضی یکسان سازی) روش های آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایشگاههای مراکز تابعه مؤسسه (جهت آماده سازی، آنالیز و شناسایی نمونه ها) بر اساس دستورالعمل های ملی و بین المللی معتبر ذیربط و توسعه و بهنگام سازی پایگاه جامع اطلاعاتی آزمایشگاه های موسسه

28- توسعه زیرساخت شبکه IT ، بانک اطلاعات علمی و پایگاه جامع پژوهشی پژوهشکده‌ها و مراکز تابعه موسسه

29- تقویت سامانه الکترونیکی منابع علمی (گزارش پروژه‌ها ، پایان‌نامه‌ها و مقالات) به منظور دسترسی آسان و مستندسازی دستاوردهای پژوهشی

30- توسعه تبادل اطلاعات علمی ، ارتباطات علمی پژوهشی و تعامل با سازمان های تخصصی مرتبط از قبیل عضویت در انجمن‌های تخصصی، حضور در مجامع علمی ، ارتباط بین‌کتابخانه‌ای در داخل و خارج از کشور

31- توسعه زیرساخت مرتبط باتربیت دانشجویان دوره دکتری پژوهش محور ، آموزشهای مجازی و از راه دور جهت محققین و کارشناسان

32- ارتقای کیفی نیروی انسانی، از طریق افزایش مهارت‌ها و آموزش‌های مورد نیاز انجام پروژه‌های تحقیقات کاربردی با بهره گیری از روش های نوین آموزشی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، تخصصی و دوره های آموزشی کوتاه مدت داخلی و خارجی

33- اصلاح تشکیلات و هرم نیروی انسانی موسسه به منظور بهبود ساختار تشکیلاتی و ارتقاء پویایی شبکه ملی تحقیقات شیلات و آبزیان کشور

34- شفاف سازی اعتبارات فعالیت های گوناگون بویژه پروژه های تحقیقاتی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده، نگرش هزینه- فایده ومجری محوری

35- تحقق تولی گری تحقیقاتی و توسعه تعاملات وهمکاریهای علمی با دانشگاه ها وموسسات آموزشی وپژوهشی ،شرکت های دانش بنیان به منظور بهره گیری ازکلیه پتانسیل های ملی و بین المللی در اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی و ایجاد بسترهای لازم برای تحقق کامل برون سپاری و واگذاری بخشی از فعالیت های غیر حاکمیتی به بخش های غیردولتی

36- توسعه همکاری وتعامل با دستگاه های اجرایی وسازمان های تخصصی از قبیل سازمان دامپزشکی ،شیلات ،محیط زیست ،بنادر ودریانوردی ،اتحادیه ها وتشکلهای صنفی ،سازمان های مردم نهاد

37- توسعه همکاری با دانشگاه ها ومراکز پژوهشی کشورهای منطقه بااعزام وتبادل محقق ،برگزاری کارگاه های آموزشی ،اجرای طرحهای مشترک وبازدیدهای علمی

38- توجه به اصل تجاری سازی یافته های تحقیقاتی به منظور واگذاری نتایج تحقیق به بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و دولتی

39- توسعه برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی و نیز انجام پروژه های تطبیقی وپایلوت در جهت ترویج یافته های تحقیقاتی

رئوس سیاست ها و برنامه های اجرائی موسسه تحقیقات شیلات ایراندر سال 1390 (سال جهاد اقتصادی) با تأسی به رهنمود های مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی و لحاظ نمودن برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اعتقاد به تداوم سیاست و راهبری خلاقیت، نوآوری و شکوفایی ، با نگاه به برنامه چشم انداز و افق 1400 و تاکید مجدد بر برنامه های راهبردی- محصولی مورد تائید و تأکید وزیر محترم و تحقق اهداف و برنامه های وزارت جهادکشاورزی وسازمان متبوع، توسعه تحقیقات کاربردی در جهت توسعه پایدار زیر بخش شیلات، بدینوسیله سیاست ها و برنامه های اجرائی موسسه تحقیقات شیلات ایران در سال 1390 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- توسعه تحقیقات و ترویج در موضوع تنوع گونه ای و تولید لاین آبزیان پرورشی گونه های تیلاپیا ، میگوی وانامی، کپور ماهیان هندی، ماهی آزاد دریای خزر، شیزوتراکس، ماهیان خاویاری (استرلیاد، سیبری و بستر)، خیار دریایی و صدف مروارید ساز

2 - توسعه تحقیقات در موضوع افزایش تولید در واحد سطح و افزایش راندمان تکثیر (ماهی ، میگو و سایر آبزیان) ، از طریق طراحی الگوی سیلو برای ماهی قزل آلا، استفاده از اکسیژن مایع و هواده در پرورش ماهی قزل آلا، شروع فرآیند آبزی پروری در سیستم های بسته و نیمه باز(Zero Exchange Water)، تولید ماهیان تک جنس بصورت مستقیم و غیرمستقیم، بررسی امکان تکثیر مصنوعی اوزون برون قره برون فیل ماهی و شیپ از طریق ریز برش ، اعمال روش‌های بهینه نگهداری مولدین میگوی وانامی، مولدسازی و تکثیر ماهی گطان از بچه ماهیان پرورشی نسل (1F) و توسعه پرورش میگو در مناطق داخلی کشور با استفاده از آبهای لب شور

3- توسعه تحقیقات در موضوع بهبود تغذیه آبزیان پرورشی و تولید غذاهای زنده با کیفیت از طریق تعیین نیازهای غذایی آبزیان اقتصادی، تاثیر پروبیوتیک ها، تاثیر رنگدانه ها و آنتی اکسیدان ها و غنی سازها، ارتقا مدیریت تغذیه در مزارع آبزیان پرورشی ، جایگزینی منابع گیاهی به جای پودر ماهی وتولید غذاهای زنده با کیفیت و کمیت بالا

4- توسعه تحقیقات در موضوع پرورش ماهیان دریایی ، خاویاری و آبزی پروری ارگانیک

5- توسعه تحقیقات در موضوع بازسازی ذخایرآبزیان از طریق افزایش ضریب باز گشت شیلاتی و توسعه بازسازی ذخایرکیفی ماهیان و سایر آبزیان

6- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه وضعیت اکولوژیک آبزیان خلیج فارس ، دریای عمان، دریای خزر و آبهای داخلی جهت بهره برداری پایدار شیلاتی و مقابله با تهدیدات زیستی از جمله کشند قرمز و شانه دار مهاجم دریای خزر

7- بهینه سازی سیستم‌های نوین تشخیص بیماری‌ها و انجام تحقیقات در زمینه ارائه روش‌های تشخیص سریع بیماری‌های آبزیان از طریق تعیین هویت ویروس های بیماری زای آبزیان و انجام مطالعات جهت ساخت کیت‌های تشخیص سریع بیماری‌های اخطار کردنی آبزیان

8- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تولید گونه‌های آبزی مقاوم (SPR) ، عاری از بیماری (SPF) و تحمل پذیر در برابر بیماری (SPT)

9- توسعه تحقیقات در زمینه استانداردسازی و مصرف بهینه داروها و موادشیمیایی با تاکید بر رشد و توسعه گیاهان داروئی و داروهای گیاهی به منظور حفظ محیط زیست و ارتقای سطح بهداشت جامعه

10- انجام تحقیقات در راستای ارزیابی تاثیر بیماری‌های متابولیک و مسمومیت‌ها برسلامت و شاخص‌های اقتصادی تولید آبزیان پرورشی

11- انجام تحقیقات در ارتباط با تعیین زمان‌های تخم‌ریزی، مکان‌های تخم‌ریزی و سایر معیارهای بیولوژیکی آبزیان از طریق بررسی تغذیه و تخم ریزی ماهی کلمه و خاویاری، بررسی ویژگیهای زیستی میش ماهی وتعیین روابط اکولوژیک گونه های اقتصادی ماهیان در آبهای خلیج فارس

12- انجام تحقیقات ارزیابی ذخایر به منظور برآورد میزان توده زنده و میزان مجاز قابل برداشت از طریق ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی و ماهیان خاویاری دریای خزر و شاه میگوی دریاچه سد ارس، برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان

13- پایش مداوم میزان صید و تلاش صیادی گونه‌های مختلف از طریق بررسی وضعیت ذخایر فانوس ماهیان دریای عمان، تعیین میزان توده زنده و اعلام زمان شروع وخاتمه صید میگو در خلیج فارس

14- انجام تحقیقات در زمینه تعیین فراونی نسبی آبزیان از طریق تعیین پراکنش و فراوانی گونه های میگو در آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان و تعیین نقاط پراکنش ، فراوانی و شناسایی گونه های خیار دریایی

15- انجام پروژه های منطقه ای و بین‌المللی در خصوص ذخایر مشترک از طریق بررسی تغییرات جمعیت ماهیان خاویاری و بررسی تغییرات جمعیت ماهیان سطح زی درشت در آبهای خلیج فارس

16- تداوم بررسی وضعیت اکولوژیک آبزیان خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و آبهای داخلی بمنظور بهره برداری پایدار منابع‌ آبزی کشوراز طریق بررسی هیدرولوژی، هیدروبیولوژی و آلاینده های محیط های آبزی کشور، بررسی و شناسایی مناطق حساس شیلاتی خلیج فارس و دریای خزر

17- تداوم انجام تحقیقات کاربردی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک منابع آبزی کشور از طریق پایش وکنترل کشند قرمز در منابع آبزی کشور، انجام تحقیقات کاربردی در زمینه روش های کنترل بلوم عروس های دریایی و روش های جلوگیری از ورود جانداران مهاجم جدید به محیط های آبزی کشور

18- توسعه تحقیقات کاربردی روی اثرات متقابل اکوسیستم و فعالیت های شیلاتی آبزی پروری (تیلاپیا و کپور هندی) و صید ماهی( پره)

19- توسعه تحقیقات کاربردی روی تغییر اقلیم و تأثیرات آن روی منابع آبزی کشور

20- بررسی و تعیین شاخص‌های اثر بخشی،کارایی و بهره‌وری عوامل تولید در زمینه های آبزی‌پروری، صید و ماهیگیری و فرآوری آبزیا

21- انجام تحقیقات به منظور بکارگیری ملاحظات ژنتیکی در بازسازی ذخایر آبزیان، توسعه و ایجاد بانک اسپرم و بانک ژن برای گونه های با ارزش اقتصادی، بومی و گونه های در معرض خطر و انقراض شیلاتی

22-توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و انرژی هسته ای در عرصه های زیست فناوری وفرآوری آبزیان

23- انجام تحقیقات به منظور بهبود شیوه‌های نگهداری و بسته‌بندی نوین فرآورده‌های آبزیان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور فرآوری بقایای حاصل از صید و آبزی‌پروری از طریق توسعه تحقیقات در رابطه با غذای حلال در فرآورده های شیلاتی، پایش باقیمانده های داروئی و مواد آلاینده در آبزیان و استانداردسازی تولید فراورده های شیلاتی

24- توسعه تحقیقات کاربردی درزمینه تولید موادبیولوژیک وتولید فرآورده های جدیدغذایی وداروئی از آبزیان

25- ارتقای همکاری با سازمان‌های تخصصی و تبادلات علمی در عرصه های زیست فناوری و فرآوری آبزیان و حضور فعال در همایش ها و مجامع بین‌المللی علمی

26-توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی از طریق انجام پروژه های مشترک، تبادل اطلاعات منطقه ای و استفاده از ظرفیت های بین المللی

27- توسعه تعاملات داخلی و خارجی با مراکز علمی اجرائی و تشکل های صنفی به منظور تقویت تحقیقات خاص و تقاضا محور و تداوم حمایت و تقویت ظرفیت‌های غیردولتی فعال در امر پژوهش‌های زیست فناوری و فرآوری آبزیان

28-شناسایی نشانگر های ‍‍ژنتیکی برای تمایز جمعیت ها و گونه ها و صفات تولیدی آبزیان

29- انجام تحقیقات اقتصادی اجتماعی در حوزه زیر بخش شیلات با تاکید بر: بررسی و تحلیل اقتصادی بازار فروش ماهیان استخوانی، کیلکا و انواع فرآورده های آن، تعیین اشتغال زایی در جوامع صیادی ماهیان کفزی، مطالعات ارزیابی اقتصادی بهره برداری از سطح زیان ریز در آبهای جنوب کشور، ارزیابی اقتصادی تولید گوشت و خاویار پرورشی، مطالعه بازارپسندی فرآورده های تاسماهیان، ارزیابی ظرفیت تولید و مصرف تاسماهیان پرورشی ، ارزیابی مقایسه ای انواع سیستم های متراکم، نیمه متراکم و فوق متراکم پرورش تاس ماهیان، بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی، مقایسه عملکرد اقتصادی پرورش ماهی آزاد و قزل آلا و بررسی موانع مشارکت بهره‌برداران از برنامه‌های ترویجی

30-ادامه روند استانداردسازی کلیه فعالیت های آزمایشگاه های تابعه مؤسسه بر مبنای استانداردهای معتبر ملی و بین المللی و تلاش در راستای اخذ گواهینامه های معتبر از مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی واستمرار تجهیز کلیه آزمایشگاه های مؤسسه


31- تلاش در راستای ایمن سازی محیط آزمایشگاه ها و ارتقاء فرهنگ ایمنی پرسنل آزمایشگاه ها، بهینه سازی و بهنگام سازی (و در موارد مقتضی یکسان سازی) روش های آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایشگاههای مراکز تابعه مؤسسه (جهت آماده سازی، آنالیز و شناسایی نمونه ها) بر اساس دستورالعمل های ملی و بین المللی معتبر ذیربط و توسعه و بهنگام سازی پایگاه جامع اطلاعاتی آزمایشگاه های موسسه

32- ایجاد یا توسعه زیرساخت شبکه IT ، بانک اطلاعات علمی و پایگاه جامع پژوهشی پژوهشکده‌ها و مراکز تابعه موسسه

33- تقویت سامانه الکترونیکی منابع علمی (گزارش پروژه‌ها ، پایان‌نامه‌ها و مقالات) به منظور دسترسی آسان و مستندسازی دستاوردهای پژوهشی

34- تقویت و توجه بیشتر به تبادلات اطلاعات علمی ، ارتباطات علمی پژوهشی و تعامل با سازمانهای تخصصی مرتبط از قبیل عضویت در انجمن‌های تخصصی، حضور در مجامع علمی ، ارتباط بین‌کتابخانه‌ای در داخل و خارج از کشور


35- تهیه زیرساخت مرتبط با آموزشهای مجازی و از راه دور جهت محققین و کارشناسان

36- ارتقای کیفی نیروی انسانی، از طریق افزایش مهارت‌ها و آموزش‌های مورد نیاز انجام پروژه‌های تحقیقات کاربردی با بهره گیری از روش های نوین آموزشی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، تخصصی و دوره های آموزشی کوتاه مدت داخلی و خارجی


37- اصلاح تشکیلات و هرم نیروی انسانی موسسه به منظور بهبود ساختار تشکیلاتی و ارتقاء پویایی شبکه ملی تحقیقات شیلات و آبزیان کشور

38-شفاف سازی اعتبارات فعالیت های گوناگون بویژه پروژه های تحقیقاتی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده و نگرش هزینه- فایده


39- تحقق تولی گری تحقیقاتی و بهره گیری ازکلیه پتانسیل های ملی و بین المللی در اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی و ایجاد بسترهای لازم برای تحقق کامل برون سپاری و واگذاری بخشی از فعالیتهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی


40- توجه به اصل تجاری سازی یافته های تحقیقاتی به منظور واگذاری نتایج تحقیق به بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و دولتی

رئوس سیاست های اجرائی موسسه تحقیقات شیلات ایران در سال 89با عنایت به اعلام سال 1389 به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف توسط مقام معظم رهبری، با نگاه به برنامه چشم اندازوبرنامه های راهبردی- محصولی موردتایید و تأکید وزیر محترم و تحقق اهداف و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان متبوع، توسعه تحقیقات کاربردی در جهت توسعه پایدار زیربخش شیلات بدینوسیله سیاست هاوبرنامه های اجرائی موسسه تحقیقات شیلات ایران درسال1389 به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

1- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه های تنوع گونه ای آبزیان پرورشی با محوریت افزایش تولید در واحد سطح و مصرف بهینه آب

2- انجام تحقیقات در راستای ارائه راه کارهای مناسب برای بالا بردن کیفیت رها سازی گونه ها به منظور افزایش ضریب بازگشت شیلاتی و ملاحظات ژنتیکی در بازسازی ذخایر آبزیان

3- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، اصلاح و استانداردسازی ادوات صید به منظور بهره برداری پایدار و مسئولانه ماهیگیری

4- توسعه بانک های ژن برای گونه های با ارزش اقتصادی، بومی و گونه های در معرض خطر شیلاتی خطر انقراض

5- ارائه الگوهای نوین مدیریت تولید در آبزی پروری و مدیریت ماهیگیری با عنایت به موضوع تغییرات آب و هوایی

6- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه وضعیت اکولوژیک آبزیان خلیج فارس ، دریای عمان، دریای خزر و آبهای داخلی جهت بهره برداری پایدار شیلاتی و مقابله با تهدیدات زیستی از جمله کشند قرمز و شانه دار مهاجم دریای خزر

7- توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و انرژی هسته ای در زمینه های مختلف شیلاتی

8- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه تولید مواد بیولوژیک و تولید فرآورده های جدید غذایی و داروئی از آبزیان

9- توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه بهداشت و بیماریهای آبزیان

10- توسعه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی در زیربخش شیلات با تاکید بر انجام مطالعات مربوط به بازار آبزیان به منظور توسعه زمینه های مصرف آبزیان و نیز توسعه صادرات

11- توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی از طریق انجام پروژه های مشترک، تبادل اطلاعات منطقه ای و استفاده از ظرفیت های بین الملل

12- توسعه و تقویت بنیه علمی و تجهیزات و امکانات پژوهشی و استاندارد سازی آزمایشگاه ها و فضاهای تحقیقاتی

13- توسعه تعاملات داخلی و خارجی با مراکز علمی اجرائی و تشکل های صنفی به منظور تقویت تحقیقات خاص و تقاضا محور

14- ایجاد پایگاه های جامع اطلاعات پژوهشی و پشتیبانی موسسه

15- اصلاح تشکیلات موسسه به منظور ارتقاء پویایی شبکه ملی تحقیقات شیلات و آبزیان کشور

16- شفاف سازی اعتبار فعالیت های مختلف علی الخصوص پروژه های تحقیقاتی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده

17- توسعه برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی و اجرای پروژه های پایلوت

18- توسعه تولی گری تحقیقاتی و بهره گیری از کلیه پتانسیل های ملی در اجرای پروژه های تحقیقاتی و تهیه بسترهای لازم برای واگذاری بخشی از فعالیت های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی

19- ارتقای کیفی نیروی انسانی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی کوتاه مدت داخلی و خارجی، شرکت در کنفرانس ها و مجامع علمی

20- تقویت نظارت ، ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کلیه فعالیت های جاری

21- تاکید بر ارائه مقالات علمی پژوهشی (ISI , ISC) و تلاش در جهت ثبت علمی و معنوی یافته های تحقیقاتی

22- تقویت و توسعه ایستگاه های تحقیقاتی از منظر نیروی انسانی و تجهیزاتی

23- توسعه و تقویت ارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی با هدف تجهیز منابع و توسعه پژوهش های کاربردی

24- توسعه و تقویت همکاری با موسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، برون سپاری پروژه ها به منظور کمک به حل و فصل مشکلات و مسائل بخش کشاورزی و توسعه تحقیقات کاربردی

25- مشارکت و حضور فعالی در کمیسیون ها ، کمیته ها و کارگروههای برنامه ریزی و تخصصی سازمان های مرتبط با ماموریت های موسسه از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست

26- تلاش در جهت بازسازی و مهندسی مجدد فرآیند انجام امور به منظور ایجاد سیستم پویاتر

27- ادامه سیاست کوچک سازی سازمانی و اصلاح ساختار و تشکیلات به سمت بهره وری و پویایی بیشتر

28- ادامه سیاست صرفه جویی در انجام کلیه هزینه ها و بهره وری هرچه بیشتر از امکانات ، تجهیزات و ماشین آلات

29- تهیه و تنظیم صورت های مالی با هدف نیل به حسابداری تعهدی

30- ادامه سیاست مستند سازی و تقویم اموال غیرمنقول موسسه به منظور ثبت آنها در دفاتر

31- کاهش توسعه فیزیکی ساختمان ها و ارتقاء و بهینه سازی فضاها و تاسیسات موجود

32- استفاده از فناوری های نوین در تاسیسات و ساختمان های احداثی و موجود به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش بهره وری

33- نظارت مستمر در جهت حفظ ونگهداری اموال منقول و غیرمنقول


رئوس سیاست های اجرائی موسسه تحقیقات شیلات ایران در سال 88ضمن اعتقاد به استمرار رویکرد نوآوری و شکوفایی ، با نگاه به برنامه چشم انداز و با الهام از رهنمود مقام معظم رهبری در سال جاری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و انجام تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه و برنامه های راهبردی- محصولی مورد تایید و تأکید وزیر محترم و تحقق اهداف و برنامه های وزارت متبوع، توسعه تحقیقات کاربردی در جهت توسعه پایدار زیر بخش شیلات بدینوسیله سیاست ها و برنامه های اجرائی موسسه تحقیقات شیلات ایرن در سال 1388 به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

1-توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه های تنوع گونه ای آبزیان پرورشی و اصلاح نژاد با محوریت افزایش تولید در واحد سطح

2-توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، اصلاح و استاندارد سازی ادوات صید به منظور بهره برداری پایدار و مسئولانه ماهیگیری

3-توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه وضعیت اکولوژیک آبزیان خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و آبهای داخلی جهت بهره برداری پایدار شیلاتی و مقابله با تهدیدات زیستی از جمله کشند قرمز و شانه دار مهاجم دریای خزر

4-توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه تولید مواد بیولوژیک و تولید فرآورده های جدید غذایی از آبزیان

5-توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان

6-توسعه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی در زیربخش شیلات

7-توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی از طریق انجام پروژه های مشترک، تبادل اطلاعات منطقه ای و استفاده از ظرفیت های بین المللی

8-توسعه و تقویت بنیه علمی و تجهیزات و امکانات پژوهشی و ادامه سیاست استانداردسازی آزمایشگاه ها و فضاهای تحقیقاتی

9-توسعه تعاملات داخلی و خارجی با مراکز علمی اجرائی و تشکل های صنفی به منظور تقویت تحقیقات خاص و تقاضا محور

10- ایجاد پایگاه های جامع اطلاعات پژوهشی و پشتیبانی موسسه

11- بهینه سازی زیرساخت IT موسسه (ستاد و مراکز تابعه)

12- اصلاح تشکیلات موسسه به منظور ارتقاء پویایی شبکه ملی تحقیقات شیلات و آبزیان کشور

13- شفاف سازی اعتبار فعالیت های مختلف علی الخصوص پروژه های تحقیقاتی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده

14- توسعه برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی واجرای پروژه های پایلوت

15- توسعه تولی گری تحقیقاتی و بهره گیری از کلیه پتانسیل های ملی در اجرای پروژه های تحقیقاتی و تهیه بسترهای لازم برای واگذاری بخشی از فعالیت های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی

16- ارتقای کیفی نیروی انسانی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی کوتاه مدت داخلی و خارجی

فرهنگ سازی رعایت الگوی مصرف در تمامی زمینه ها از جمله استفاده از حامل های انرژی، آب، گاز، تلفن و در کلیه زمینه های کاری


سیاست اجرائی مؤسسه تحقیقات شیلات در سال 1387کاربردی کردن هر چه بیشتر پروژه‌های تحقیقاتی در راستای اهداف و سیاست‌های تولید و بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی بخش‌های اجرائی

تلاش در جهت تقویت زیرساخت‌های علمی مؤسسه برای بهره‌گیری از علوم و تکنولوژی های نوین مخصوصاً در حوزه‌های نانو و بیوتکنولوژی و فناوری هسته‌‌ای در زمینه‌های مختلف شیلاتی و فناوری اطلاعات

توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه مدیریت بهداشتی آبزیان پرورشی

برنامه‌ریزی و پیگیری ویژه برای ارائه نتایج حداقل 2 پروژه کاربردی در پایان سال از هر مرکز برای ارائه آن به بخشهای اجرایی مرتبط

تدوین و اجرای برنامه‌ جامع اصلاح نژاد ماهی قزل‌آلا

ایجاد پایگاه جامع اطلاعات پژوهشی بمنظور دستیابی آسان به اطلاعات تحقیقاتی

بهینه سازی زیر ساخت های IT در ستاد و مراکز تابعه مؤسسه

برقراری مکاتبات اداری فی مابین مؤسسه و مراکز تحت پوشش از طریق Web

تقویت ارتباطات علمی پژوهشی با سازمان ها و مؤسسات در داخل و خارج کشور

تجهیز ایستگاه های تابعه مراکز زیر پوشش مؤسسه در زمینه های مختلف تامین منابع علمی ، نرم افزارها و سخت افزارها

توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه‌های تکثیر و پرورش گونه‌های آبزی‌ دریایی، بهینه‌سازی نرماتیوهای تکثیر و پرورش غذای زنده، ارتقاء و بازده تولید آبزیان پرورشی با محوریت افزایش تولید در واحد سطح، تحقیقات دارویی آبزیان و فرمولاسیون مناسب غذا برای گونه‌های پرورشی

امکان‌سنجی تولید میگوهای عاری از پاتوژن، تولید کیت‌های تشخیص سریع بیماری های آبزیان

ظرفیت‌سازی و ایجاد بانک ژن برخی از گونه‌های در حال خطر جهت حفظ ذخایر ژنتیکی آنها

توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه فرآوری‌های جدید غذایی با منشاءآبزی به منظور بالا بردن فرهنگ مصرف آبزیان

ارائه نهایی برنامه‌های راهبردی محصولی 7 گانه (ماهیان گرمابی، خاویاری، سردآبی، دریائی، میگو، استخوانی و کیلکا و سایر آبزیان)

توسعه همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق انجام پروژه‌های مشترک برای حفظ و بهره‌برداری پایدار از ذخایر مشترک آبزیان، تبادل اطلاعات منطقه‌ای و استفاده‌ از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقاء سطح علمی کارشناسان مؤسسه

توسعه تحقیقات مربوط به مدیریت ذخایر ماهیگیری، از طریق تعیین شاخص‌های بیولوژیکی، شاخص‌های بهره‌برداری (صید در واحد تلاش، تلاش صیادی) شاخص‌های اقتصادی صید و پایش مستمر آنها در جهت حفظ ذخایر ماهیگیری کشور و بهره‌برداری پایدار از آنها

بکارگیری کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده از اجزاء اکوسیستم‌های خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر در تجزیه و تحلیل‌ها و استفاده از آنها در جهت بهره‌برداری پایدار از منابع ماهیگیری

ارائه و ترویج نتایج پروژه‌های کاربردی انجام شده برای بخش خصوصی و بخش اجراء و تأکید بر بکارگیری آنها از طریق تعامل و همکاری با آنها

تعیین ظرفیت تولید منابع آبی (بغیر از اکوسیستم‌های دریایی شمال و جنوب) از طریق انجام مطالعات جامع

انجام ارزیابی‌های زیست محیطی موردنیاز برای وارد کردن گونه‌های غیربومی بمنظور کاهش مخاطرات

توسعه تحقیقات مربوط به مطالعات اقتصادی،‌اجتماعی در راستای فعالیتهای آبزی‌پروری و صید و صیادی به منظور پایش اقتصادی فعالیت های مذکور

استفاده از ظرفیت‌های مؤسسه برای افزایش کمی و کیفی اجرای طرح های خاص

کاهش هزینه‌های جاری،در کلیه زمینه‌ها و بهره‌برداری بهینه از همه ظرفیت‌های اداری

ادامه سیاست‌ استانداردسازی و تجهیز هدفمند آزمایشگاه های مراکز با تأکید بر اولویت پروژه‌های تحقیقاتی

تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز،‌از طریق آموزش‌های کوتاه‌مدت

پیگیری اصلاح ساختار تشکیلاتی مؤسسه در راستای پویایی و تخصصی کردن هر چه بیشتر مراکز برای رسیدن به اهداف موردنظر

تکمیل و تجهیز پروژه‌های عمرانی در حال احداث و عدم شروع پروژه‌های ساختمانی جدید تا تکمیل بناهای موجود جدید

ایجاد پایلوت‌های تحقیقات کاربردی برای ارائه نتایج به بخش اجرا و بخش های خصوصی

تعامل و پیگیری ارتباطات ضروری با نهادها و سازمان های ذیربط به منظور معرفی پتانسیل های مؤسسه برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی موردنیاز آنها


ابلاغ رئوس سیاست‌ها و برنامه‌های مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در سال 86 توسط ریاست محترم موسسه:

1- پیگیری سیاست تنوع‌گونه‌ای با محوریت دستیبابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش گونه‌های مهم و اقتصادی دریایی در شمال و جنوب با هدف بازسازی ذخایر آبزیان وافزایش و پایداری تولید اقتصادی آبزیان.

2- تلاش در جهت تداوم دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش گونه‌های آب شیرین، خانواده ماهیان گرم‌آبی،‌گونه‌های جدید و پرتولید ماهیان سردآبی و چه بسا گونه‌های پر تولید با منشاء خارجی در جهت کاهش قیمت تمام شدة محصول و افزایش سرانه مصرف آبزیان (توسعه آبزی مصرفی)

3- استمرار و تداوم سیاست معرفی گونه‌های جدید میگوی پرورشی به صنعت با هدف پایداری و افزایش تولید

4- تلاش در جهت دستیابی به تکنیک مولدسازی میگوی وانامی و رهایی از وابستگی به واردات.

5- استمرار سیاست تنوع‌گونه‌‌ای در ماهیان غضروفی (خاویاری) در جهت افزایش ذخایر این‌گونه‌ها در دریای خزر، بیوتکنیک تکثیر و پرورش درمزارع پرورشی و تولید خاویار پرورشی واردات و تلاقی گونه‌های پرتولید همانند بستر و تلاقی آن با گونه‌های بومی،

6- ایجاد بانک ژن انواع ماهیان خاویاری و ماهیان سردآبی در کشور

7-برنامه‌ریزی و اقدام برای دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش انواع آبزیان اقتصادی غیرماکول از جمله ماهی مرکب، گربه ماهی (اسبله) خرچنگ دراز آب شیرین و خیار دریایی.

8- برنامه‌ریزی و اقدام در جهت دستیابی به منابع غذای زنده برای آبزیان به همراه تکنیک‌های تکثیر، پرورش و ایجاد بانک ژنی گونه‌های یادشده از جمله انواع آرتمیا، جلبکها، گیاهان دریایی، دافنی و سایر گونه‌های زئوپلانکتونی و فیتوپلانکتونی به منظور خودکفائی و تأمین غذای موردنیاز بخش شیلات و آبزیان.

9- تلاش برای دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش و استحصال سایرگونه‌های اقتصادی از جمله صدفهای مرواریدساز، ماهیان زینتی، فانوس ماهیان(میکتوفیده)، شاه میگوی آب شیرین در جهت توسعة اشتغال و تولید درآمد، و استفاده بهینه از منابع آبی کشور.

10- برنامة جامع شناسایی آفات و بیماری های انواع آبزیان در کشور

11-برنامه جامع مطالعة توانمندی های تولید محصولات شیلاتی در حوزه‌های البرز شمالی و سایر منابع آبهای داخلی

12- طرح جامع شناسایی گونه‌های بومی، معرفی بهترین گونه‌ها برای منابع آبی کشور.

13- تداوم سیاست تنوع محصول در جهت افزایش ارزش افزودة محصولات شیلاتی، توسعه آبزی مصرفی، توسعة اشتغال، ارتقاء کیفیت و بهداشت محصولات شیلاتی، با استمرار اجرای طرح‌های پایلوت،‌تقویت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور، مؤسسات خصوصی شاغل در بخش خصوصی.

14- سیاست تغییر و تحول در روش‌ها و تکنیک‌های صید (تکنولوژی صید) در جهت بهره‌برداری بهینه از ذخائر و منابع آبزی‌ آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، آبهای مشترک و آبهای آزاد.

15- استمرار سیاست مانیتورینگ و ارزیابی ذخایر آبزیان به منظور بهره‌برداری مسئولانه و پایدار از انواع گونه‌های اقتصادی، بازسازی ذخایر و حفظ زیستگاه ها.

16- استمرار و توسعة تحقیقات اکولوژیکی در جهت حفظ محیط زیست انواع آبزیان، مطالعات جامع هیدرولوژی و هیدروبیولوژی منابع آبی، مطالعه انواع آلاینده‌ها در منابع آبی و ارائه راهکارهای مناسب و علمی

17- توسعه همکاری های منطقه‌ای در قالب کمیسیون منابع زنده و سایتس در حوزة دریای خزر برای بهره‌برداری مسئولانه، حفظ و احیا‌ء ذخایر آبزیان.

18- توسعة همکاری های منطقه‌ای در حوزة خلیج‌فارس و دریای عمان در جهت همکاری در زمینه بیوتکنیک تکثیر و پروش گونه‌های دریایی، انجام گشت‌های تحقیقاتی مشترک در جهت برآورد و حفظ ذخایر و برداشت و صید علمی.

19- توسعة همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی داخل کشور به منظور تحقق تحقیقات مشارکتی و توسعة تحقیقات کاربردی.

20- پیگیری و اجرای پژوهش های کاربردی در جهت پاسخگویی به معضلات فراروی توسعه شیلات از جمله سیستم‌های مداربسته، مهاجم شانه‌دار دریای خزر، پرورش در قفس و...

21- تحقق سیاست تحقیقات محصولی و تدوین و ارائه برنامه‌های 7 گانه راهبردی محصولی حوزة شیلات و آبزیان با هدف افزایش حجم تحقیقات کاربردی(پروژه محوری)

22- فراهم آوردن زمینه ایجاد سامانه IT و مکانیزه کردن منابع علمی موجود در مؤسسه و مرکز تابعه

23- انجام تبادل اطلاعات علمی ، طرح و دستاوردهای تحقیقاتی و بهره گیری از منابع علمی بشکل Online برای اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی.

http://www.ifro.ir/portal.aspx?tabid=291

بخش ها و گروه های تخصصی موسسه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را را در زمینه های مختلف آبزی پروری , مدیریت ذخایر آبزیان ، صیدوصیادی, محیط زیست دریایی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماری های آبزیان ، آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

بخش آبزی پروری:

1- گروه میگو و سایرآبزیان

2- گروه تکثیر و پرورش ماهی

3- گروه مهندسی آبزی پروری

4- گروه تغذیه آبزیان

بخش بوم شناسی منابع آبی:

1- گروه مطالعات اکولوژیک آبهــای داخلی

2- گروه مطالعات اکولوژیک آبهای خلیـــج فارس و دریای عمان

3- گروه مطالعات اکولوژیک دریای خزر

بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایرآبزیان :

1- گروه مدیریت ذخایرآبهای شمال

2- گروه مدیریت ذخایرآبهای جنوب

3- گروه مدیریت ذخایرآبهای داخلی

بخش فن آوری زیستی :

1- گروه میکروبیولوژی و فرآورده های بیولوژیک آبزیان

2- گروه ژنتیک مولکولی و اصلاح نژادآبزیان

3- گروه عمل آوری و کنترل کیفی آبزیان

بخش بهداشت وبیماری های آبزیان :

1- گروه بهداشت و بیماری های ماهیان آبهای شیرین

2- گروه بهداشت و بیماری های ماهیان آبهای دریایی

3- گروه بهداشت و بیماری های میگو و سایر سخت پوستان

بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی :

1- گروه مطالعات اقتصادی

2- گروه مطالعات اجتماعی

http://www.ifro.ir/portal.aspx?tabid=159

تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی

نيروي انساني و فضاهاي تحقيقاتي


1- نيروي انساني

موسسه تحقيقات شيلات ايران , در ستاد مركزي،‌ بخش هاي تابعه ، ايستگاه ها، مراكز و پژوهشكده هاي تحقيقاتي خود در استانهاي كشور از كادركارشناسان متخصص و اعضاي هيئت علمي با تخصصهاي مختلف از جمله زيست شناسي،‌ شيلات،‌ زيست شناسي دريا،‌ اكولوژي ،‌ تغذيه آبزيان، بهداشت وبيماري هاي ماهي و ميگو، انگل شناسي آبزيان، ميكروبيولوژي ، هيدرولوژي ،‌ هيدروبيولوژي،‌ بنتوزشناسي،‌ پلانكتون شناسي و... برخوردار مي باشد.

تركيب نيروي انساني موسسه تحقيقات شيلات ايران
دكتراي تخصصي 60 نفر
كارشناس ارشد 148 نفر
كارشناس 258 نفر2- فضاهاي تحقيقاتي

موسسه تحقيقات شيلات ايران علاوه بر دارا بودن آزمايشگاه هاي مختلف تخصصي و مجهز در ستاد مركزي خود در تهران ، داراي فضاهاي تحقيقاتي در قالب چهار پژوهشكده تخصصي ،‌ در زمينه هاي اكولوژي درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان ،‌ آبزي پروري در آبهاي داخلي و ميگو مي باشد. علاوه بر آن ، انستيتوي تحقيقات بين المللي در زمينه ماهيان خاوياري ،‌ پنج مركز تحقيقاتي در استانهاي شمالي و جنوبي كشور و مركز ملي فرآوري آبزيان و يك ايستگاه تحقيقاتي در استان يزد ، مجموعه تحقيقاتي شيلات كشور را تشكيل مي دهند. تعدادي از اين مراكز بدليل گستردگي حيطه وظايف و وسعت حوزه عملياتي تحت پوشش خود ،‌ داراي ايستگاههـــاي منطقه اي به منظور بررسي هاي ميداني و پاسخگویي به نيازهاي تحقيقاتي دراستان محل استقرار خود مي باشند. بعضي از اين مراكز و پژوهشكده ها نيز داراي كارگاه هاي تكثير و مزارع پرورش آبزيان نيز هستند كه سبب ارتقاء توان اجراي عمليات ميداني آنها مي شود.

وضعيت موجود فضاهاي تحقيقاتي و پشتيباني موسسه تحقيقات شيلات ايران
فضاهاي آزمايشگاهي فضاهاي كارگاهي استخرهاي تحقيقاتي فضاهاي تحقيقاتي-اداري واحدهاي مسكوني و مهمانسراها
4725 مترمربع 15231 مترمربع 174196 مترمربع 215025 مترمربع 10710 مترمربع3 - تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي

بطور كلي آزمايشگاه هاي موسسه تحقيقات شيلات را از ديدگاه وظايف و ماهيت فعاليت ها مي توان در دو گروه طبقه بندي نمود :‌

1) آزمايشگاه هاي وابسته به مراكز و ايستگاه هاي تحقيقاتي

فعاليت اين آزمايشگاه ها كه در قالب آماده سازي ، بــررسي و آنــاليــز نمونه هاي مختلف صورت مي پذيرد را ميتوان بطور كلي در زمينه هاي تخصصي مربوط به بيومتري كامل آبزيان ، بررسي هاي اكولوژيك ( مشتمل بر اندازه گيري تغييرات انواع پارامترهاي فيزيكي ، شيميايي و زيستي در نمونه هاي آب ، رسوبات و آبزيان) ، اندازه گيري انواع آلاينده ها "آلي و معدني" در نمونه هاي مختلف ، تشخيص بيماريهاي آبزيان ، آزمايشات مختلف مربوط به فرآوري و كنترل كيفي آبزيان ،آزمايشات گوناگون مربوط به بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك عنوان نمود . البته با توجه به عملكرد تخصصي هر يك از مراكز و ايستگاههاي تابعه موسسه ، ماهيت فعاليت هاي مزبور در آزمايشگاه هاي مراكز مختلف تا حدودي متفاوت مي باشد .

2) آزمايشگاه مرجع موسسه

اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته و دقيق در سه زمينه كلي مشتمل بر اكولوژي و آلودگي منابع آبي ، بيماري هاي آبزيان و كنترل كيفي آبزيان فعال مي باشد . وظيفه اصلي ايـن آزمايشگاه علاوه بر نظارت بر كيفيت عملكرد و موجودي تجهيزات كليه آزمايشگاه هاي موسسه ، تلاش در جهت انطباق كليه فعاليت هاي آزمايشگاهي موسسه با جديدترين يافته ها و استانداردهاي معتبر ملي و بين المللي مي باشد . در اين راستا خدمات علمي و فني در زمينه هاي كاري مذكور به كليه مراكز علمي و پژوهشي در سطوح ملي و بين المللي قابل ارائه مي باشد .

· بطور كلي در حال حاضر آزمايشگاه هاي مذكور مجهز به انواع تجهيزات مربوط به بررسي ، آماده سازي و آناليز نمونه ها مي باشند كه از آن جمله مي توان به مواردي نظير HPLC,GC ، GC-MS، طيف سنج جذب اتمي (GFAAS,FAAS) ،‌ انواع اسپكتروفتومتر ، PCR ، الكتروفورز ، انواع مختلف ميكروسكوپ ولوپ ، تجهيزات مختلف براي اندازه گيري پارامترهاي گوناگون فيزيكي ، شيميايي و زيستي آب و رسوبات ( PH متر ، EC سنج ، شوري سنج ، دستگاهها و امكانات تعيين و TOC,TOM,GS,COD,BOD,DO و (… اشاره نمود .

· علاوه بر اين موسسه با در اختيار داشتن كارگاهها و مزارع مختلف تكثير و پرورش انواع آبزيان ، امكان اجراي هر گونه فعاليت پژوهشي در زمينه تكثير و پرورش آبزيان را مهيا نموده است .

http://www.ifro.ir/portal.aspx?tabid=159

معرفی مدیران http://www.ifro.ir/portal.aspx?tabid=293