جلسه بررسی شرایط تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت شیلات

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مادرتخصصی با مدیران سازمان شیلات ایران، 6 خرداد سال 1403 دیدار و گفتگو کردند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مادرتخصصی با مدیران سازمان شیلات ایران، 6 خرداد سال 1403 دیدار و گفتگو کردند.

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۳ بازدید
جلسه بررسی شرایط تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت شیلات

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مادرتخصصی با مدیران سازمان شیلات ایران، 6 خرداد سال 1403 دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، طرفین شرایط و مسائل ساختاری تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت شیلات را بررسی کردند.

حضار این جلسه عبارت بودند از: علیزاده مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، درجانی، عضو هیئت مدیره، میران جدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری و نوری، معاون وی، شاهباز، سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

قربانزاده، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شیلات ایران، الویری اصل، اتحادیه ماهیان گرمابی، دوجی، اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران، قاسمی، مدیرعامل تکثیر و پرورش آبزیان، بنی زاده، اتحادیه سردابی و نوری، اتحادیه آبزیان

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی

دیدگاه خود را بیان کنید