تجارت خارجی میگو اسپانیا در سال 2023

در میان غذاهای دریایی، میگو یکی از اقلام پرمصرف نزد مردم اسپانیا می‌باشد و در میان گونه‌های مختلف این سخت پوست آبی، میگوی وانامی در اسپانیا پرمصرف‌ترین است.

در میان غذاهای دریایی، میگو یکی از اقلام پرمصرف نزد مردم اسپانیا می‌باشد و در میان گونه‌های مختلف این سخت پوست آبی، میگوی وانامی در اسپانیا پرمصرف‌ترین است.

جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۵ بازدید
تجارت خارجی میگو اسپانیا در سال 2023

در میان غذاهای دریایی، میگو یکی از اقلام پرمصرف نزد مردم اسپانیا می‌باشد و در میان گونه‌های مختلف این سخت پوست آبی، میگوی وانامی در اسپانیا پرمصرف‌ترین است.

حجم تجارت خارجی اسپانیا در بخش میگو در سال 2023 به میزان 730.05 میلیون یورو بود که از این مقدار، 157.22 میلیون یورو مربوط به صادرات و 572.83 میلیون یورو به واردات این کشور اختصاص دارد. گزارش پیوست، به بررسی تجارت خارجی میگوی اسپانیا در سال 2023 می‌پردازد.

منبع: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

همکاران و علاقه مندان محترم شیلاتی میتوانند اخبار و گزارشات ویرایش و تنظیم شده و همچنین تصاویر یا ویدئوهای مرتبط با صنعت شیلات همراه با توضیحات آنها را ارسال فرمایند تا بنام خودشان در صفحه اخبار شیلاتی همکاران درج گردد.

ارسال اخبار و گزارشات شیلاتی -------------- ارسال تصویر یا ویدئو شیلاتی

دیدگاه خود را بیان کنید