دریاچه ای پر از جلبک

جلبک ، آب شیرین ، دریاچه ، اکسیژن

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران


دریاچه ای پر از جلبک

دریاچه اری در آمریکا به عنوان یازدهمین دریاچه آب شیرین جهان شناخته می شود که به دلیل تمرکز بیش از حد جمعیت و نشت آلودگی های صنعتی به داخل آن، اکسیژن لازم را از دست داده و زمینه را برای رشد سریع جلبک های سبزرنگ ایجاد کرده و اکنون رنگ دریاچه کاملا تغییر یافته و آبزیان شرایط دشواری برای زیستن دارند.