شیلات و آبزیان در دانشگاه آزاد اسلامی

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua


شیلات و آبزیان در دانشگاه آزاد اسلامی

واحد آزادشهر

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
https://azadshahr.iau.ir/fa/department/major?page=4

واحد آبادان

کاردانی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
https://abadan.iau.ir/fa/department/major?page=2

واحد بندر انزلی

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
https://bandaranzali.iau.ir/fa/department/major

واحد بندر عباس

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
https://bnd.iau.ir/natural/fa/page/139/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87

واحد بوشهر

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
https://bushehr.iau.ir/fa/department/major?page=2

واحد تهران شمال

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - زیست شناسی دریا (بوم شناسی)
زیست شناسی دریا (آلودکی دریا) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
زیست شناسی دریا (گیاهان دریا) - محیط زیست دریا
https://ntb.iau.ir/msct/fa

واحد سنندج

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
https://sanandaj.iau.ir/fa/department/172/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

واحد علوم تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
زیست شناسی دریا (بوم شناسی) - زیست شناسی دریا (آلودکی دریا)
زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان - بهداشت آبزیان
زیست شناسی دریا (بوم شناسی) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
https://srb.iau.ir/environment/fa/page/8663/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

واحد تنکابن

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
https://tonekabon.iau.ir/fa/department/16/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

واحد اهواز

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
https://ahvaz.iau.ir/fa/department/major?page=7

واحد شهرکرد

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
https://shahrekord.iau.ir/fa/page/78/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86