شیلات و آبزیان در دانشگاه آزاد اسلامی

IRANAQUA، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، IRANAQUA

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

شیلات و آبزیان در دانشگاه آزاد اسلامی

شیلات و آبزیان در دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد آزادشهر
کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iauaz.ac.ir/index.php?lang=fa

 

واحد آبادان
 کاردانی  شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
 کارشناسی  شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
 کارشناسی ارشد  فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iauabadan.ac.ir/

 

واحد آستارا
 کاردانی  تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی  تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iau-astara.ac.ir/

 

واحد بابل
 کاردانی  تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی - صید و بهره برداری آبزیان
 کارشناسی   تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی - صید و بهره برداری آبزیان
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.baboliau.ac.ir/

 

واحد بندر انزلی
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

 

واحد بندر عباس
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 دکترا  تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iauba.ac.ir/

 

واحد بوشهر
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
  کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iaubushehr.ac.ir/web/guest/home

 

واحد تهران شمال
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
  کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - زیست شناسی دریا (بوم شناسی)
زیست شناسی دریا (آلودکی دریا) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
زیست شناسی دریا (گیاهان دریا) - محیط زیست دریا
http://www.iau-tnb.ac.ir/index.php

 

واحد سنندج
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
  کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iausdj.ac.ir/default.aspx

 

واحد سوادکوه
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
کارشناسی ارشد   تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iausk.ac.ir/

 

واحد شبستر
 کاردانی   تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی   تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iaushab.ac.ir/

 

واحد علوم تحقیقات تهران
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
زیست شناسی دریا (بوم شناسی) - زیست شناسی دریا (آلودکی دریا)
زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
 دکترا  تکثیر و پرورش آبزیان - بهداشت آبزیان
زیست شناسی دریا (بوم شناسی) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
http://www.srbiau.ac.ir/

 

واحد لاهیجان
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
زیست شناسی دریا (آلودکی دریا) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
زیست فناوری دریا
http://www.liau.ac.ir/

 

واحد علوم تحقیقات خوزستان
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
http://www.khz.srbiau.ac.ir/

 

واحد تنکابن
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
http://toniau.ac.ir/

 

واحد اهواز
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iauahvaz.ac.ir/index.aspx?siteid=1

 

واحد تالش
 کاردانی  شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی  شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iautalesh.ac.ir/fa/Default.aspx

 

واحد شهرکرد
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
 کارشناسی ارشد   تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iaushk.ac.ir/

 

واحد قائم شهر
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.qaemshahriau.ac.ir/

 

پردیس علوم و تحقیقات کردستان
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان
http://krd.srbiau.ac.ir/

 

پردیس علوم و تحقیقات گیلان
 کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.gil.srbiau.ac.ir/

 

واحد ورامین پیشوا
 کاردانی  فرآوری محصولات شیلاتی
 کارشناسی  فرآوری محصولات شیلاتی
http://portal.iauvaramin.ac.ir/fa

 

واحد چابهار
 کاردانی  صید و بهره برداری آبزیان
 کارشناسی  صید و بهره برداری آبزیان
http://iauchab.ac.ir/portal/

 

واحد کازرون
 کاردانی  تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی  تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.kau.ac.ir/

 

واحد کرمانشاه
 کاردانی  تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی  تکثیر و پرورش آبزیان
http://iauksh.ac.ir/page.aspx?lang=fa-ir&id=434feb26-63a8-45ee-89d6-eff3a631194f

 

واحد قشم
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
http://www.iauqeshm.ir/

 

مرکز هندیجان ( زیر نظر واحد ماهشهر )
 کاردانی  شیلات
 کارشناسی  شیلات
http://iauhendijan.ac.ir/persian

 

واحد دامغان
http://www.damghaniau.ac.ir/

 

واحد زابل
http://www.iauzabol.ac.ir/

 

واحد سپیدان
http://www.iausepidan.ac.ir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لینک های مرتبط