مرگ پرندگان مهاجر هامون

پرندگان ، پرندگان مهاجر ، هامون

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

مرگ پرندگان مهاجر هامون

 

مرگ پرندگان مهاجر هامون

 

بادهای 120 روزه سیستان رویای هزاران پرنده مهاجر را که با پر آب شدن هامون پس از سیلاب افغانستان زاداوری و جوجه اوری را در این مأمن خیالی آغاز کردند با تبخیر شدید آب و تلفات صدها قطعه از جوجه های این پرندگان در اثر تشنگی نقش بر آب کرد.

ادامه مطلب