نهنگ های خلیج فارس و دریای عمان

شیلات آبزیان آبزی خوراک آبزیان ماهی میگو تن ماهی کنسرو ماهی صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک آبزیان متخصص آبزیان رستوران خدمات کارشناسی همکاران شیلاتی ماشین آلات گرمابی سردآبی ماهیان زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله تالاب دریای خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خاویاری خلیج فارس دریای عمان Fish Fisheries Aqua Aquaculture Fishing Feed Shrimp Veterinarian Professional services Aquaculture specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental fish Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Doctor Caspian Oman sea Persian golf

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
Saturday, March 23, 2019

نهنگ های خلیج فارس و دریای عمان

نهنگ هاي خليج فارس و درياي عمان
Balaenoptera acutorostrata   نهنگ مینک
Balaenoptera borealis   نهنگ سی

Balaenoptera brydei   نهنگ براید

Balaenoptera musculus   نهنگ آبی

 
 Balaenoptera physalus   نهنگ باله دار
 

Feresa atenuata   نهنگ پیگمی قاتل

 

Globicepnala macrornyncnus   نهنگ پایلوت باله کوتاه

 

Kogia sima   نهنگ اسپرم کوتاه

 

Megaptera novaeangliae   نهنگ گوژ پشت

 

Orcinus orca   نهنگ قاتل

 

Peponocepnala electra   نهنگ سر هندوانه ای

 

Physeter macrocepnalus   نهنگ اسپرم

 

Pseudorca crassidens   نهنگ شبه قاتل

Zipnius cavirostris   نهنگ منقار دار