تالاب کانی برازان/آذربایجان غربی

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf,شیلات آبزیان ,آبزی , خوراک آبزیان , ماهی , میگو , تن ماهی , کنسرو ماهی , صید , صیادی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشکی, کلینیک آبزیان , متخصص آبزیان , رستوران, خدمات کارشناسی , همکاران شیلاتی , ماشین آلات , گرمابی , سردآبی , ماهیان زینتی , صدف , مروارید, لارو , کشتی , لنج , قایق ,دکتر مهندس اسکله, تالاب , دریای خزر, استخدام , کاریابی , رودخانه , بندر , سد ,اسکله , خاویار, ماهیان خاویاری , خلیج فارس , دریای عمان ,Fish , Fisheries, Aqua , Aquaculture , Fishing , Feed, Shrimp , Veterinarian , Professional services ,Aquaculture ,specialisy, Hydrothermal ,Hot water, Scroll , Cold water , Ornamental fish , Oysters Pearls ,Larva, Ship , Boat ,Boats , Tuna , Port , Caviar , Dam Pond , Dock , careers , Employment Engineer, Doctor , Caspian , Oman sea ,Persian golf

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

تالاب کانی برازان


تالاب کاني برازان مهاباد از جمله تالاب هاي مهم آذربايجان غربي است که طرح احياي آن اخيرا به اتمام رسيده است. اين تالاب بزودی به عنوان پناهگاه حيات وحش معرفي مي شود که در صورت انجام اين کار تالاب کاني برازان جزو مناطق چهارگانه کشور خواهد بود که جايگاه قانوني و تعريف شده ديگري پيدا ميکند. با توجه به وجود پتانسيل هاي موجود اين تالاب به عنوان نخستين سايت پرنده نگري کشور نيز انتخاب شده است.
تالاب کاني برازان در قسمت شمالي حوزه آبريز رودخانه هاي مهابادچاي و سيمينه رود واقع است که در شمال و شرق روستاي قره داغ گستره شده و تا تالاب گروس امتداد مي يابد


احداث زهکشي اصلي ساحل راست شبکه آبياري مهاباد ،تالاب کاني برازان را از بقيه اراضي تالابي مجاور جدا کرده است.
تالاب کاني برازان يکي از مهم ترين تالاب هاي اقماري جنوب درياچه اروميه است که زيستگاه پرارزشي را براي پرندگان آبزي فراهم کرده است.
اين تالاب خمچون تالاب بزرگ درياچه اروميه به دليل همجواري جوامع انساني با طبيعت با خطر روبرو هستند به طوري که روند شکار غير قانوني و برداشت گياهان آبي از آن جمله (ني) و(جگن)هنوز ادامه دارد.چراي بي رويه زمينهاي اطراف وتخريب زيستگاه هاي جانداران به دست انسان ،عبور جاده هاي شهري از ميان تالاب ها،شکار بي رويه حيات وحش، برداشت علوفه آبي و گسترش جوامع و شهرهاي اطراف با حذف گونه هاي گياهي وجانوري خطري جدي براي موجوديت اين تالا بها هستند.


مساحت و محدوده


اين تالاب از شمال به كانال قره‌داغ و زمينهاي پست و شوره‌زار، از مغرب به تپه‌هاي مرتفع و نيمه‌مرتفع قره داغ‌، از شرق و شمال شرقي به كانال «بفروان» و زمينهاي پست شوره زار و با شيب حدود صفر كه در موقع پرآبي همراه با بالا آمدن آب درياچه اروميه زيرآب رفته و آب درياچه از طريق كانال مزبور وارد تالاب مي‌شود و از سمت جنوب به زمينهاي كشاورزي و چمن‌زارها و زمينهاي پست‌شوره‌زارروستاي بفروان با شيب صفر تا 2 درصد محدود مي‌شود. مساحت اين تالاب 80 هكتار است. عمق متوسط اين تالاب 60 سانتيمتر و حداكثر عمق آن 120 سانتيمتر است.


زمین شناسی ـ ژئومورفولوژی و رسوب شناسی

اين تالاب در بالاي جاده مهاباد ـ مياندوآب قرار دارد و داراي ساختار زمين‌شناسي به شرح زير است :
كامبرین (EM)
اين نهشته‌ها كه در قسمت شمال شرقي مهاباد واقع شده است، داراي وسعت نسبتاً زياد بوده و حاوي دولوميت، آهكهاي دولوميتي لايه‌اي و آهك مي‌باشد. رنگ اين رسوبات عمدتاً خاكستري تيره و متبلور بوده و حاوي باندهاي نازك چرتي مي‌باشد. در آهكهاي اين منطقه آثاري از فسيل‌ها ديده مي‌شود ولي قسمتي كه ماكروفسيل بصورت بسيار آشكار و واضح بدست آيد، به چشم نمي‌خورد. در بعضي از اين قسمتها آهك همراه ماسه سنگها و شيل‌ها مي‌باشد. سن اين نهشته‌ها كامبرين مياني تا بالايي مي‌باشد.


پرمین
رسوبات پرمين كه در اين منطقه در مناطقي كه بر روي تشكيلات كامبرين و پركامبرين بصورت دگرشيبي قرار گرفته‌اند، داراي ضخامت نسبتاً زيادي مي‌باشند و در مناطقي ديگر بصورت رورانده بر روي سنگهاي جوانتر قرار گرفته‌اند.
اين نهشته‌ها را مي‌توان به دو قسمت در اين بخش تقسيم كرد: نوعي از نهشته‌ها كه داراي ضخامت كم تا حداكثر400 متر مي‌باشد، شامل ماسه سنگ كوارتزيت بوده كه رنگ آنها قرمز تا سفيد و شيري مي‌باشد كه در بعضي از نقاط اين نهشته‌ها بطور محلي همراه كنگلومرا و رسوبات شيلي و سيلتستون بوده كه گاهاً در شيل‌هايي كه در قاعده قرار گرفته‌اند، ناخالصيهاي لاتريتي ديده مي‌شود كه در نقشه اين منطقه با علامت pd مشخص شده است كه تقريباً مشابه تشكيلات دو رود مي‌باشد.
نوع ديگري از نهشته‌ها شامل آهك و آهك دولوميتي است كه داراي ضخامت بيشتري از تشكيلات pd بوده و رنگ آنها تيره‌تر و در موارد كمي شيري و روشن مي‌باشد. اين تشكيلات را مي‌توان معادل سازند روته در نظر گرفت كه در نقشه با علامت Pr مشخص مي‌شود. بطوركلي رسوبات پرمين برخلاف ساير رسوبات بطور گسترده، چه از نظر سطحي و چه از نظر حجمي در منطقه به چشم مي‌خورد.
در پرمين سنگهاي ديگري نيز ديده مي‌شود. اين سنگها كه شبيه به گرانيت بوده ولي با توجه به كم بودن مقدار كوارتز مي‌توان آنرا سينت ناميد كه در بخش جنوب شرقي با وسعت نسبتاً كم در حدود چندين كيلومتر مربع گسترش دارد. در اين سنگ مقدار فلدسپاتها بيشتر از نوع پلاژيوكلازهاي سديم و فلدسپاتهاي نوع پتاسيم‌دار كم مي‌باشد. به همين خاطر اكثراً رنگ نوع پلاژيوكلازهاي سديم‌دار و فلدسپاتهاي نوع پتاسيم‌دار كم مي‌باشد. به همين خاطر اكثراً رنگ اين سنگها بدون در نظر گرفتن نوع كانيهاي تيره شيري مي‌باشد و سنگهاي صورتي در آن كمتر يافت مي‌شود. در بعضي از مناطق به علت هوازدگي برونزدهاي سنگي بخشي از سينتها كه سن آنها پرمين بوده، بصورت واريزهايي در جهت شيب دامنه بر روي همديگر در اندازه‌هاي مختلف انباشته شده است كه بعضي به علت هوازدگي شيميايي زياد فلدسپاتها و كانيهاي تيره كه بيشتر از نوع بيوتيت مي‌باشند، جلاي خود را از دست داده‌اند.
الیگومیوسن
اين تشكيلات به سن اليگوميوسن شامل رسوبات مارني به رنگ خاكستري و سبز كه گاهاً بعلت زياد بودن مواد رسي و تركيبات آهن دار متمايل به قرمز تا آجري نيز مي‌باشد. همراه اين نهشته كنگلومراها و گاهاً لايه‌هاي نازكي از آهك به ضخامت چند سانتيمتر تا چندين متر در بين اين لايه‌هاي آهكي ديده مي‌شود كه از نظر وجود ماكروفسيل بسيار ضعيف بوده و داراي نفوذپذيري زيادند. اين نهشته‌ها در بعضي از مناطق بسيار ناپايدار مي‌باشند. بطوريكه در قسمتهايي بصورت واريزه به طرف سرازيري ريخته و بر روي همديگر انباشته شده‌اند. ضخامت اين رسوبات در بعضي از قسمتها چندين متر، خصوصاً در كناره جاده تا بيش از 80 متر مي‌رسد.
كوارتز (Qt)
اين رسوبات شامل تشكيلات كواتزتر مي باشد كه بصورت رسوبات آبرفتي و مخروط افكنه‌هاي سيستم قديمي در ارتفاع بالاتر قرارگرفته‌اند و شامل كنگلومراهايي مي‌شوند كه با توجه به عدم عامل دياژنتيكي مؤثر غالباً بصورت واريزه‌هايي به طرف پايين سرازير شده‌اند.


هيدرولوژی
آب اين تالاب دائمي بوده و از بارش مستقيم و روان آبهاي سطحي تپه‌هاي مجاور و همچنين چشمه‌هاي خودجوش كرانه غربي تأمين مي‌گردد. بالا آمدن آب درياچه اروميه در سالهاي اخير باعث نفوذ آب شور به داخل تالاب از قسمت شمال شرقي شده است و وضعيت آبي تالاب در شعاع وسيعي همراه با نوسانات آب درياچه اروميه تغيير مي‌نمايد و افزايش و يا كاهش آب درياچه اروميه در ارتفاع آب و مساحت آن تأثير مي‌گذارد. از جمله مهمترين تأثيرات پيشروي و عقب‌نشيني آب درياچه اروميه، خشك شدن نواحي اطراف كانال قره‌داغ و زمينهاي پست كناره‌هاي ساحلي شمال و شمال غربي و شرقي است. زمينهاي بجا مانده از پيشروي و پس روي آب به شوره‌زار تبديل شده‌اند وگياهان نمك دوست به سرعت در اين زمينها جايگزين مي‌شوند. پيشروي آب شور به داخل تالاب سبب مي‌گردد كه تداخل آب شور و شيرين با وزن مخصوص‌هاي متفاوت بوجود آيد و دو قشر جداگانه از آب در جريان مخالف يكديگر پديد آيند. بطوريكه آب شيرين تالاب كه سبكتر است در لايه سطحي به طرف دريا و آب شور كه سنگين‌تر است از قسمت زير به طرف تالاب حركت كند. اين فرآيند تأثيرات بسياري بركل سيستم تالاب گذاشته و فلوروفون و رسوبات تالاب را دچار دگرگوني نموده است.


دسترسی
در امتداد جاده اروميه به مياندوآب از طريق كمربندي دارلك به پل دارلك مي‌رسيم كه روي رودخانه مهاباد احداث شده است. بعد از عبور از اين پل در امتداد جاده آسفالته باريكي در امتداد ساحل رودخانه مهاباد حدود 9 كيلومتر به جلو مي‌رويم و سپس جاده شوسه به طول 10 كيلومتر را طي مي‌كنيم و بعد از گذشتن از روستاي قره‌داغ و تپه‌هاي مشرف به آن به محدوده تالاب مي‌رسيم
جنوب شرق دریاچه ارومیه در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال مهاباد وعده گاه بسیار زیبایی است برای جشن سالیانه پرندگان مهاجر. تالاب کانی برازان اولین سایت پرنده نگری ایران است که بحث مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از سرمایه های طبیعی در آن به وضوح دیده می شود. اشتیاق اهالی بومی اطراف تالاب برای میزبانی گردشگران و پرنده دوستان باعث درآمد زایی و در کنار آن ارتقای فرهنگ حفاظت از پرندگان در منطقه شده است. به نظر می رسد اهالی روستا شبانه روزی از تالاب و پرنده های آن محافظت می کنند، روستاهای کردنشین قره داغ و خورخوره با مردمی خونگرم و صمیمی پذیرای دوستداران محیط زیست هستند


پرواز پرندگا ن مهاجر در آسمان تالاب بین المللی کانی برازان مهابادبا زیبایی های بی بدیل و چشم نواز، گردشگران و میهمانان را به تماشای خویش فراخوانده است.
اين منطقه در جنوب درياچه اروميه واقع است و چندين تالاب فصلي آن را احاطه مي‌كند كه در طول فصل‌هاي تابستان و پاييز خشك هستند.
تالاب كاني برازان يكي از مهمترين زيستگاه‌هاي پرنده‌هاي آبي در اين منطقه است كه بيش از 20 هزار پرنده را از بيش از يك صد گونه متنوع در خود نگهداري و حمايت مي‌كند. اين پرنده‌ها شامل چندين گونه مهم نظير يك گونه رو به انقراض اردك‌هاي سرسفيد هستند.
به گزارش سايت رسمي كنوانسيون رامسر، اين تالاب در تمام طول سال يك زيستگاه حياتي به لحاظ پرورش و تغذيه براي پرنده‌هاي آبي است. در اين منطقه هم چنين ماهي «Cyprinid» كه بومي ايران است، يافت مي‌شود.


تالاب "کانی برازان" مکان بسیار دنج آرام و زیبایی است که در فاصله 30 کیلومتری شمال شهرستان مهاباد واقع شده و مساحتی بیش از 900 هکتار دارد. تالاب در جوار روستای قره داغ و خورخوره واقع شده و برای سیاحت مردم و لذت از طبیعت زیبا و حیات جانوری آن و نیز برای متخصصین علوم جانوری و زیست محیطی و دانش آموزان و دانشجویان، محیط بکر و ارزشمندی است تا از نزدیک با تنوع گوناگون حیات جانوری منطقه آشنا شوند
فصل پاییز و زمستان( به دلیل کوچ پرندگان از نواحی سردسیر به این تالاب ) بهترین زمان برای مطالعات زیست محیطی در این تالاب است وآب این تالاب از محل آبهای سطحی ناشی از بارندگی و مازاد آب رودخانه مهاباد تامین می شود.
یکی از مهمترین ارزش های این تالاب زیست پرندگان آبزی و کنار آبزی در آن است که از این طریق جذابیت و آرامش مثال زدنی را برای علاقمندان به طبیعت فراهم آوره است و بر اساس آخرین بررسی ها تعداد 75 گونه پرنده متعلق به 11 خانواده در این تالاب شناسایی شده و با احتساب گونه های خشکی زی این تعداد به بیش از 180 گونه می رسد که همین امر اهمیت تالاب را بیش از پیش آشکار می کند.


تعدادی از گونه های مهم پرندگان این تالاب عبارتند از: اردک سر حنایی، اردک ارده ای، اردک تاج دار، تنجه، گیلار، فیل وش، آن قورت، انواع کاکایی، زرد پر تالابی، فلامینگوgreater flamingo، چنگر coot، اردک بلوطیferruginous duck،اردک سر سفید white headed duck، حواصیل خاکستری gray heron، پرستوی دریایی tern، اردک مرمری marbled duck، باکلان کوچک pygmy cormorant، پلیکان سفید white pelican، چوب پا black winged stilt، کشیم بزرگ great crested، grebe، کشیم کوچک، عروس غازd breasted goose و ...

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf
اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf