پرندگان آبزی و کنار آبزی خلیج فارس و دریای عمان

شیلات آبزیان آبزی خوراک آبزیان ماهی میگو تن ماهی کنسرو ماهی صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک آبزیان متخصص آبزیان رستوران خدمات کارشناسی همکاران شیلاتی ماشین آلات گرمابی سردآبی ماهیان زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله تالاب دریای خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خاویاری خلیج فارس دریای عمان Fish Fisheries Aqua Aquaculture Fishing Feed Shrimp Veterinarian Professional services Aquaculture specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental fish Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Doctor Caspian Oman sea Persian golf,شیلات آبزیان, آبزی ,خوراک آبزیان , ماهی , میگو , تن ماهی , کنسرو ماهی , صید , صیادی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشکی , کلینیک آبزیان , متخصص آبزیان ,رستوران ,خدمات کارشناسی , همکاران شیلاتی , ماشین آلات , گرمابی , سردآبی, ماهیان زینتی , صدف , مروارید, لارو , کشتی , لنج , قایق دکتر , مهندس, اسکله , تالاب, دریای خزر , استخدام , کاریابی , رودخانه , بندر , سد ,اسکله , خاویار ,ماهیان خاویاری , خلیج فارس ,دریای عمان Fish ,Fisheries , Aqua , Aquaculture , Fishing , Feed ,Shrimp , Veterinarian , Professional, services , Aquaculture, specialisy , Hydrothermal , Hot water Scroll , Cold water , Ornamental fish, Oysters Pearls , Larva ,Ship , Boat ,Boats, Tuna ,Port , Caviar , Dam , Pond , Dock , careers , Employment ,Engineer , Doctor , Caspian , Oman sea ,Persian golf

مرجع شیلاتی و ارتباط نزدیک و مستقیم علمی و تجاری بین کلیه فعالان در صنوف مختلف شیلات و آبزیان ایران و جهان اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران | شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصص , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر


پرندگان آبزی و کنار آبزی خلیج فارس و دریای عمان

Anas Penelope گیلار

Anas strepera اردک اره ای

Anhinga rufa مار گردن

Anthropoides virgo درنای طناز

Ardeola grayii حواصیل هندی

Ardeola ralloides حواصیل زرد

Arenaria interpres سنگ گردان

Bubulcus ibis گاو چرانک

Caldris alpine تلیله شکم سیاه

Ciconia ciconia لک لک سفید

Dromas ardeola سلیم خرچنگ خوار

Egretta garzetta قار کوچک

Larus genei کاکائی صورتی

Larus hemprichii کاکائی دودی

Marmaronatta angustirostris اردک مرمری

Netta rufuna اردک تاج دار

Numenius arquata گیلان شاه

Numenius pnaeopus گیلان شاه ابروسفید

Oxyura leucocephala اردک سر سفید

Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

Pelecanus crispus مرغ سقا

Phoenicopterus minor فلامینگوی کوچک

Podiceps cristatus کشیم بزرگ

Recurvirostra avosetta نوک خنجری

Sterna bengalensis پرستوی دریایی کاکلی کوچک

Sterna repressa پرستوی دریایی پشت تیره

Streptopelia sensgalensis قمری خانگی

Tadorna tadorna تنجه

Tringa glareola آبچیلک خال دار

Tringa ochropus آبچلیک تک زی

Tringa tetanus آبچیلک پا سرخ