صيد 269 تن ميگو در بوشهر

صيد 269 تن ميگو در بوشهر

صيد 269 تن ميگو در بوشهر

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

صيد 269 تن ميگو در بوشهر

//

 

بوشهر/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 269 تن میگو در استان بوشهر صید شد. از 10 مرداد که صید در چهار هزار مایل مربع آبهای ساحلی استان آغاز شد تا کنون 269 تن میگو صید شده است که نسبت به پارسال چهار درصد و میانگین پنج ساله 40 درصد کاهش دارد. آقای تنگستانی معاون صید و بنادر صیادی استان علت روند رو به کاهش صید در سال های گذشته را آلودگی های صنعتی ، خشکسالی و صید خارج از فصل عنوان کرده است. پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر نیز پیش از آغاز فصل صید میزان ذخایر میگو را در استان 455 تن یعنی 35 درصد کم تر از پارسال اعلام کرده بود. پارسال 706 تن میگو صید شد که نسبت به سال قبل از آن 45 درصد کمتر بود. 6 هزار صیاد استان با 11 فروند کشتی ، 480 فروند لنج و هزار فروند قایق در کار صید میگو مشارکت دارند. آقای یار احمدی مدیر کل شیلات استان هم معتقد است باید یک یا دو سال صید میگو را ممنوع کرد تا ذخایر میگو حفظ شود. مشارکت دستگاه های اجرایی برای نظارت بیشتر بر فعالیت شناورها ، جلوگیری از صید غیر مجاز ، ممانعت از صید در غیر فصل نیز از جمله راهکارهای حفظ ذخایر میگوی خلیج فارس است. میگوی موجود در آبهای ساحلی استان از گونه ببری سبز است که از بهترین گونه های میگوی خلیج فارس است. نزدیک به 40 درصد میگوی کشور در استان بوشهر صید می شود که میگوی صید شده در استان و دیگر مناطق کشور مصرف می شود. صید میگو معمولا 35 تا 40روز طول می کشد.دیدگاه خود را بیان کنید