كاهش پلكاني صيد و درآمد صيادان درياي خزر

كاهش پلكاني صيد و درآمد صيادان درياي خزر

كاهش پلكاني صيد و درآمد صيادان درياي خزر

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

كاهش پلكاني صيد و درآمد صيادان درياي خزر

//

 

مديرعامل اتحاديه صيادان به ايسنا خبر داد:
بازخريد بيش از دوهزار صياد براي افزايش درآمد ديگر صيادان

مديرعامل اتحاديه صيادان كشور گفت: با توجه به روند نزولي صيد درياي خزر و كاهش درآمد صيادان 62 ميليون دلار طبق بودجه 90 بايد براي باز خريد كردن دو هزار و 200 صياد پرداخته شود تا فعاليت صيادي اقتصادي شود.

يعقوب دوجي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از آغاز رسمي صيد از درياي خزر خبر داد و اظهار كرد: با توجه به افت صيد و كاهش درآمد صيادان، طبق طرح تعديل تعاوني‌هاي صيادي در بودجه 90 مصوب شده كه از محل ذخيره ارزي 62 ميليون دلار به تعاوني‌هاي صيادي تزريق شود اما تاكنون اين اعتبار پرداخت نشده است.

به گفته وي با پرداخت اين اعتبار در فاز اول، دو هزار و 200 صياد و يك سوم تعاوني‌هاي صيادي شمالي كشور كاهش مي‌يابد و با پرداخت 25 تا 30 ميليون تومان به هر صياد، تعداد دو هزار و 200 صياد شمالي بازخريد مي‌شوند كه باعث كاهش تعداد صيادان و اقتصادي شدن فعاليت بقيه صيادان خواهد شد.

دوجي اظهار كرد: سال گذشته صيد از درياي خزر 22 درصد نسبت به سال ماقبل آن كاهش داشت.

مديرعامل اتحاديه صيادان كشور گفت: ‌هر ساله صيد در غرب استان گيلان از ابتداي مهر ماه و در شرق استان گلستان و بندرانزلي نيز از 15 مهر ماه آغاز مي‌شود اما در كليه سواحل استان‌هاي شمالي صيد به طور رسمي آغاز شده است.

به گفته وي سال گذشته استان گيلان با دو هزار و 102 تن صيد 25 درصد كاهش صيد داشته است، استان مازندران نيز با سه هزار و 896 صيد 20 درصد كاهش برداشت و استان گلستان با 678 تن ماهي درياي 22 درصد كاهش صيد داشته است.

دوجي تصريح كرد: هر ساله به دليل آلودگي دريا و كاهش ذخاير آبزيان و صيد غير مجاز ميزان صيد و صيادي از درياي خزر روند نزولي را دارد اما سال گذشته عليرغم كاهش 15 درصدي صيد قاچاق بازهم با كاهش مواجه بوده‌ايم.

وي افزود: 11 هزار و 700 صياد در قالب 150 تعاوني در سه استان شمالي كشور مشغول به صيد هستند كه اگر اعتبار تعديل تعاوني‌ها و بازخريد صيادان اختصاص يابد 50 تعاوني صيادي تعطيل و دو هزار و 200 صياد بازخريد مي‌شوند.

مديرعامل اتحاديه صيادان كشور خاطرنشان كرد: سال گذشته درپي گراني سوخت و تقويت يگان حفاظت شيلات 15 درصد از صيد غير مجاز كاسته شده است.

دوجي با اشاره به اين‌كه صيادان شمال كشور 27 درصد از حق بيمه خود را بايد بپردازند، گفت: همه صيادان كشور تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند اما اكثر آن‌ها قادر به پرداخت حق بيمه خود نبوده و به تامين اجتماعي بدهكارند كه دولت مصوب كرده براي سه ماهه زمستان 12 ميليارد تومان بپردازد تا حق بيمه پرداختي صيادان به 17 درصد كاهش يابد.

وي با اشاره به اين‌كه صيادان ماهيان خاوياري طي چند سال اخير به عنوان جزو مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب ‌شده‌اند، گفت: همه صيادان خواستار احتساب اين شغل به عنوان شغل سخت هستند.

گفتني است؛ صيد در درياي خزر به سه روش پره، شناورهاي كيلكا و صيد ماهيان خاوياري انجام مي‌شود كه صيد پره مختص برداشت انواع ماهيان استخواني از قبيل سوف، كپور، سفيد، كفال و ... استدیدگاه خود را بیان کنید