نشریات و مجلات صنعت شیلات ، آبزی پروری و صید و ماهیگیری

شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصص , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

نشریات و مجلات صنعت شیلات ، آبزی پروری و صید و ماهیگیری

بولتن اتحادیه صادر کنندگان آبزیان ایران
تازه های آبزی پروری آسیا

فصلنامه علمی ، پژوهشی علوم و فنون شیلات

http://jfst.modares.ac.ir/

مجله بهره برداری و پرورش آبزیان

http://japu.gau.ac.ir/

فصلنامه علمی ، پژوهشی دنیای آبزیان

seafoodsource

http://www.seafoodsource.com/

infofish

http://infofish.org/v2/

fish farme

http://www.fishupdate.com/category/aquaculture/fish-farmer-magazine/

مجله علمی پژوهشی شیلات و آبزیان

http://jaf.iauba.ac.ir/

مجله دنیای آبزیان

http://iranfish.persiangig.com/

نشریه توسعه آبزی پروری

http://aqudev.liau.ac.ir/

مجله علمی شیلات ایران

http://isfj.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

نشریه شیلات

https://jfisheries.ut.ac.ir/

مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا

http://jmb.iauahvaz.ac.ir/

فصلنامه زیست شناسی دریا

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4346

نشریه علمی ، پژوهشی اقیانوس شناسی

http://joc.inio.ac.ir/

نشریه بوم شناسی آبزیان

http://jae.hormozgan.ac.ir/

ماهنامه تخصصی شیلات و آبزی پروری

نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

http://japb.guilan.ac.ir/