جریمه نقدی برای آلوده‌کردن دریاها و رودخانه‌ها

جریمه نقدی برای آلوده‌کردن دریاها و رودخانه‌ها

جریمه نقدی برای آلوده‌کردن دریاها و رودخانه‌ها

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
Saturday, March 23, 2019

جریمه نقدی برای آلوده‌کردن دریاها و رودخانه‌ها

۱۳۹۳/۰۶/۲۷

 

جریمه نقدی برای آلوده‌کردن دریاها و رودخانه‌ها
 با تصویب هیئت وزیران میزان جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تعیین شد.

  ا تصویب هیئت وزیران میزان جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تعیین شد.
هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (22) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 1389 تصویب کرد: جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود:

 

 ردیف  ماده مربوطه  نوع جریمه

میزان جریمه

نقدی (میلیون

ریال)

 1
 
 4
 
 جزای نقدی مسئولان نفتکش،سکو،تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهد یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند.
 
 حداقل  55
 حداکثر  210
 2
 
 9
 
 جزای نقدی رتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمده آب های موضوع این قانون به مواد نفتی
 
 حداقل  43
 حداکثر  10.000
 3
 
  9
 
 جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی
 
 حداقل  22
 حداکثر  2.120
 4
 
 10
 
 جزای نقدی مسئولان نفتکش،کشتی،شناور و تاسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل،مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند.
 
 حداقل  43
 حداکثر  10.000
 5
 
 14
 
 جزای نقدی مسئولان وقوع آلودگی که دستور های سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به انها ابلاغ می شود،اجراء ننمایند.
 
 حداقل  53
 حداکثر  106
 6
 
 15
 
 جزای نقدی ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند.
 
 حداقل  5
 حداکثر  45

 

 

  این مصوبه در تاریخ 93.06.24 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

منبع : خبرگزاری مهر

 دیدگاه خود را بیان کنید