گرفتار در چشمه‌های تور ماهیگیری /گ

گرفتار در چشمه‌های تور ماهیگیری /گ

گرفتار در چشمه‌های تور ماهیگیری /گ

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

گرفتار در چشمه‌های تور ماهیگیری /گ

۱۳۹۶/۱۱/۱۶
گرفتار در چشمه‌های تور ماهیگیری

 

 

 

 

صیادی فعالیتی است که منجر به برداشت آبزیان به روش‌های مختلف از صیدگان و زیستگاه‌های طبیعی آن در آب‌های شمال و جنوب کشور می‌شود و صیدگاه محدوده جغرافیایی معینی برای صید انواع آبزیان می باشد که طی فصول صید به منظور فعالیت های صیادی در راستای ماهیگیری مسوولانه مشخص می شود.

از دیدگاه سازمان خواروبار جهانی FAO مدیریت صید ، مجموعه ای از فرآیندها نظیرجمع آوری،تجزیه و تحلیل ،برنامه ریزی، مشورت،تصمیم گیری ، تخصیص منابع و تدوین مقررات ماهیگیری است که به منظور حصول از استمرار بازسازی فرآیند مدیریت و احیای ذخایر آبزیان و در صورت لزوم با استفاده از نیروهای اجرایی و تامین سایر اهداف فعالیت های صید و صیادی است. پروسه و فرآیندی که در مدیریت صید وجود دارد دارای رسالت پیچیده و گسترده‌ای با هدف حصول اطمینان از تامین بهینه منابع استفاده کنندگان محلی،منطقه‌ای و یا ملی در استفاده پایه‌ای از ذخایر آبزیان است که در دسترس آن ها قرار دارد. در چند مدیریت ماهیگیری نیز براساس تحقیقات علمی و تجزیه علمی و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به آن اشتباه گرفته شود زیرا که مدیریت صید در برگیرنده این عوامل در بطن خود بوده و به مراتب فراتر از آنها می‌اندیشد. یکی از مقاصد اصلی در این راستاٰ مدیریت ذخایراست.هدف اصلی مدیریت ذخایر ارایه توصیه هایی به منظور بهره برداری مناسب از منابع آبزی است.

 

 

با توجه به این که ذخایر آبزیان محدود و جزو منابع تجدید شونده هستند،اهمیت دادن با ذخایر آبزی در کوتاه مدت وبلند مدت باید مورد توجه قرار گیرد.درمدیریت ذخایر چگونگی تصمیم گیری میان تعادل صید وتنوع آن مطرح است که این تصمیم گیری درنهایت به زمینه های اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد.مدت های مدیدی است که کارشناسان ومحققان مواضع مختلفی را مرتبط بامنابع آبزیان مورد نقد وبررسی قرار داده ودر مواردی مانند تخریب محیط زیست،صید بی رویه،صید ضمنیٰ ،انقراض گونه ها واین گونه موارد هشدار می دهند.همچنین محققان حوزه های اجتماعی واقتصادی،مشکلات وتبعات ثانویه،ناشی از آسیب پذیری منابع آبزی را بررسی وعنوان نموده اند که بهره برداری غیر مسئولانه از منابع آبزی به بروز عواقب منفی در آینده منتهی خواهد شد.کاهش منابع آبزیان ،آینده مردم مناطق ساحلی برای تامین غذا،درآمد،اشتغال وبهداشت عمومی را تهدید می کند.باید به همه این آسیب ها،خسارت وارده به ناوگان صیادی وصنایع مرتبط با صید را نیز اضافه کرد.این مشکل قابل درک است که مشاهده می کنیم بخش وسیعی از صاحبان ناوگان صیادی از سود آوری عملیات وهزینه بالای آن شکایت دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد. مهمترین اصولی که در مدیریت صید مورد توجه قرار می‌گیرد شامل:اجرای کارهای پیش بینی شده، مشاوره و گزارش وضعیت ، ملاحظات فن‌آوری ، پایش نظارت ، پی گیری ، مدیریت آمار و اطلاعات ، قیمت گذاری در صید و بازار یا بی صید است. به یاد داشته باشیم در راستای حصول به اهداف و قوانین مدیریتی صید، باید با اطمینان از موثر واقع شدن مشورت گرفتن از بهره بردارای، به طور مستمر مورد بررسی قرار گیرد. گزارش وضعیت ذخایر و ارایه عملکرد مدیریت ، بالادستان مانند مقامات دولتی، عموم مردم، بهره برداران و زیربخش ها را از اهداف مدیریت صید آگاه می سازد و اگرنه مدیریت ها در چشمه های تورهای ماهیگیری در بلند مدت گرفتار خواهند شد.

گزارش : علیرضا کیهانپور

منبع : نوآوران آنلاین

 


مطالب مرتبط


دیدگاه خود را بیان کنید