اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران|شیلات ایران|پرورش تیلاپیا

شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
Saturday, March 23, 2019
نام و نام خانوادگی ارسال کننده : حسین شاه محمدی
ایمیل ارسال کننده :shahmohamady19510@gmail.com
شماره تلفن همراه ارسال کننده : 09144242297
شماره تلفن ثابت ارسال کننده : 2233883-7
کد تلفن ثابت ارسال کننده : 0423
نام شرکت و یا آدرس ارسال کننده :شهرستان میانه
متن مشکل :
باسلام-سازمان محترم آب طبق توافق با سازمان شیلات که با رهنمودهای خیلی کارشناسانه نمی دانم کدام کارشناسان صورت گرفته!!!سدهای خاکی را با مزایده وبصورت سه ساله جهت پرورش ماهی واگذار می کند.می خواستم کارشناسان محترم والبته با سوادنظردهند کدام عقل سلیم سدرا با بهای بسیار بالابرای سه سال اجاره می کند وبا قیمت زیادبچه ماهی می ریزد،غذادهی می کندو نگهبانی می دهد،تور ادوات صید قایق ،کانکس و...میخرد تادرسال سوم که ماهیان سال اول رها سازی شده تازه می خواهند قابل برداشت شوندبه سازمان آب تحویل دهدوکلی ضرروزیان ببیند.جالب است درماه آخر قرداد سازمان محترم اخطار داده وفرصت یک ماهه می دهد تا پرورش دهنده از سد 50 هکتاری با عمق 10 تا ...متری کلیه ماهیان خود راتخلیه کند وگرنه کارش به دادگاه و...می کشد.جالب است ای شخص درسال اول ودوم صیدنخواهدداشت ودرسال آخرقردادنیز زرنگ باشد20تا30 درصد ازماهیان را صید خواهدکرد البته اگرآب سدیخ نبندد.مطلوب است محاسبه سود وزیان البته بهتراست زیان را محاسبه کند وزیاد به خودزحمت ندهد.
دریافت فایل مشکل به صورت pdf

بازگشت