اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران|شیلات ایران|پرورش تیلاپیا

شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021
ثبت و ارسال مقاله برای ثبت در سایت iranAqua
   
   
نام و نام خانوادگی نویسنده یا مترجم : *
ایمیل نویسنده یا مترجم : *
شماره تلفن همراه نویسنده یا مترجم : *
عنوان مقاله : *
فایلهای مورد نیاز : *

عکس نویسنده یا مترجم و یا تصویر مربوط به مقاله :

متن مقاله به صورت pdf :

متن مقاله به صورت word :

 کد امنیتی : 
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code