تحول در صنعت آبزي پروري هرمزگان

تحول در صنعت آبزي پروري هرمزگان

تحول در صنعت آبزي پروري هرمزگان

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

تحول در صنعت آبزي پروري هرمزگان

//

 

بندرعباس - آغاز سفرهاي استاني از ابتداي شكل گيري دولت نهم و بدنبال آن در دولت دهم نيز با رويكرد محروميت زدايي و توسعه در بخشهاي مختلف زيرساختي از جمله آبزي پروري در اين استان نيز بعنوان يكي از محورهاي توسعه رونق تازه اي بخشيد.

به گزارش ايرنا، اين سفرها كه به گوشه گوشه كشور حتي دور افتاده ترين نقاط انجام شد، بركات و دستاوردهاي زيادي در بخش هاي مختلف بدنبال داشت.
امروز كه بيش از 6 سال از روي كارآمدن دولت نهم و دو سال از آغاز فعاليت دولت دهم مي گذرد آثار و بركات اين سفرها در گوشه گوشه ميهن اسلامي ايران بوضوح قابل لمس و مشهود است .
بركات اين سفرها در مناطق محروم و دور افتاده بيش از ساير مناطق مشهود است و مي توان به جرات گفت كه تحقق شعار عدالت محوري دكتر محمود احمدي نژاد به خوبي محقق شده است.
استان هرمزگان نيز بي بهره از بركات اين سفرها نبوده و شاهد سه دوره حضور رييس جمهوري و هيات دولت بوده است كه تقويت و توسعه زيرساختي صنعت آبزي پروري جزو مصاديق بارز اين دستاوردها بشمار مي رود.
از آنجا كه استان ساحلي هرمزگان از ظرفيت هاي بالاي منابع عظيم آبي براي پرورش و رونق صنعت آبزي پروري به ويژه ميگو برخوردار است در سفرهاي استاني دولت نگاه ويژه اي نسبت به اين بخش موثر در معيشت و اشتغال زايي منطقه شده است.
توسعه پرورش ميگو به خصوص از نوع جديد ' وانامي ' و رونق پرورش ماهيان دريايي طي سالهاي گذشته و در دولت نهم و دهم مورد توجه خاص قرار گرفته و اين رويكرد رشد چشمگيري در اين بخش را رقم زده است.
به گفته صاحب نظران و دست اندركاران امر پرورش آبزيان در استان هرمزگان، گرچه در گذشته در اين بخش مشكلاتي از جمله ركود بازار وجود داشت اما هم اينك وضعيت بهبود يافته و سرمايه گذاري با شيوه و پرورش گونه هاي جديد ميگو مي تواند صرفه اقتصادي به دنبال داشته باشد.
از سوي ديگر پرورش دهندگان ميگو و ماهي در اين استان ضمن تاكيد بر ارائه آموزش هاي لازم براي افزايش سرانه مصرف ميگو و ماهي بر فراهم شدن زمينه صادرات تاكيد دارند.
فعالان اين بخش گرچه هنوز مشكلاتي دارند اما مي گويند: سفرهاي استاني دولت نقش مهمي در بهبود وضعيت اشتغال و معيشتي آنها داشته است.
يكي از پرورش دهندگان ماهي و ميگو در استان هرمزگان مي گويد: ‌وضعيت اين صنعت بخصوص صيد ماهي و ميگو طي سالهاي اخير بهبود يافته و ما امسال وضعيت بهتري نسبت به سال هاي گذشته داريم.
بهنام بقاپور افزود: يكي از معضلات صيادان استان صيد قاچاق بود كه در اين دولت به شدت از آن جلوگيري شد و صيادان از اين اقدام دولت راضي هستند.
وي تصريح كرد: در دولت عدالت محور آقاي احمدي نژاد اغلب مشكلات صيادان از جمله موضوع بيمه نيز حل شده اما برخي ديگر مشكلات نيز به قوت خود باقي است.
بقاپور اضافه كرد: اما برخي مشكلات هنوز به قوت خود باقي است به طور مثال در زمينه تامين سوخت با مشكلاتي نظير بالا بودن قيمت آن مواجه هستيم كه استفاده از آن صرفه اقتصادي ندارد.
وي تصريح كرد: بخشي از سوخت مصرفي قايق ها و لنج ها به ازاي هر ليتر يك هزار و 500 ريال و بخشي نيز سه هزار و 500 ريال تامين و محاسبه مي شود كه اين امر با توجه به بالا بودن هزينه ها مقرون به صرفه نيست.
مدير عامل تعاوني صيادي بندرعباس از آغاز فصل برداشت ميگو در آب هاي ساحلي خليج فارس از ابتداي مهرماه خبر داد و گفت: 160 صياد عضو اين تعاوني هستند اما تعدادي صياد نيز اضافه بر اعضا در اين تعاوني فعاليت مي كنند.
وي تصريح كرد: اين تعاوني داراي 125 قايق و 25 لنج براي صيد و صيادي است.
مدير كل شيلات استان هرمزگان با اشاره به سفرهاي استاني دولت ، بخشودگي سود ديركرد تسهيلات بانكي پرورش دهندگان ميگو در استان را از مهمترين مصوبات دور دوم سفرهاي استاني دولت عنوان كرد و گفت: اين مصوبه به دليل اهميت در دور سوم سفر رييس جمهوري و هيات دولت نيز بر اجراي آن در سطح وسيع تر تاكيد شد.
' قدرت ميرزاده ' افزود : 180ميليارد ريال تسهيلات بانكي مشمول اين مصوبه دولت و ديركرد 47 ميليارد ريال آن توسط بانك هاي عامل بخشيده شد و بقيه قرار است از طريق وزارت كار پيگيري شود.
مدير كل شيلات هرمزگان با بيان اينكه پرورش دهندگان ميگو از بنيه مالي ضعيفي برخوردارند خواستار پيگيري دستگاه مربوطه براي اجرايي شدن كامل مصوبه و بخشودگي بقيه وام پرورش دهندگان ميگو شد.
ميرزاده اضافه كرد: نظر به اينكه گونه هاي جديد ميگو در استان توليد شده و آماده پرورش در آب هاي ساحلي استان مي باشد اگر دولت توجه ويژه و مستمري به اين بخش داشته باشد وضعيت آينده پرورش دهندگان ميگو به نسبت بالايي بهبود خواهد يافت.
وي صنعت پرورش ميگو را اشتغال زا توصيف كرد و گفت: در نتيجه سفرهاي استاني هيات دولت، سايت موجود در بندرلنگه و ميناب در غرب و شرق اين استان ساحلي هم اكنون فعال شده اند و سايت هاي سيريك و جاسك در شرق اين استان نيز هم آماده واگذاري به متقاضيان است.
وي تياب شمالي و جنوبي، مقام و سايه خشك را از جمله مزارع فعال پرورش ميگو در استان بيان كرد و گفت: سطح مزارع آماده بهره برداري در اين بنادر مستعد پرورش ميگو يك هزار و 800 هكتار است كه يكهزار هكتار آن فعال است.
وي با بيان اينكه در هر هكتار به طور متوسط 180 تا 300 هزار قطعه بچه ميگو رها سازي مي شود، گفت: پرورش گونه جديد ميگو وانامي در آب هاي ساحلي جنوب از ديگر مصوبات دور دوم سفر دولت مي باشد كه اين مصوبه 100 درصد اجرايي شده است.
مدير كل شيلات استان هرمزگان گفت: در اين زمينه گونه هاي بچه ماهي به صورت آزمايشي در استان توليد و تكثير مي شود.
وي اضافه كرد: بخشي از آن در استان پرورش داده مي شود و بخش ديگر به استان سيستان و بلوچستان صادر مي شود.
مدير كل شيلات استان اضافه كرد: از ابتداي فصل برداشت ( خردادماه) تاكنون 154 تن ميگو از مزارع پرورش ميگو در استان برداشت شد و پيش بيني مي شود تا پايان فصل برداشت اين رقم به بيش از دو هزار و 500 تن برسد.
وي نوع ميگوي پرورش يافته سال گذشته را ' وانامي ' بيان كرد و گفت: نوع وانامي كه رشد بهتري دارد، نوع غذا در رشد آن موثر و در مقابل بيماري مقاومتر است بيشتر از ساير گونه ها رد برنامه توليد قرار دارد.
وي از صدور مجوز پرورش ماهي در قفس در آب هاي ساحلي استان خبر داد و تصريح كرد: هم اينك كار تحقيقاتي پرورش بچه ماهي براي پرورش در دريا در مركز كلاهي ميناب ازمايشي پرورش داده مي شود.
وي توسعه پرورش ماهيان دريايي را از مصوبات دومين دور سفر بيان كرد و گفت: مجوز لازم براي متقاضيان بخش خصوصي براي احداث مراكز تكثير ماهي صادر شده است.
وي اضافه كرد: همچنين همزمان مجوز پرورش ماهي در قفس صادر شده كه قفس هاي آن در دريا تعداد نصب شده و گروهي نيز در بندر لنگه در حال نصب قفس در دريا هستند.
وي پتانسيل پرورش ماهي در قفس در سطح استان در سواحل جزيره قشم و بندر لنگه را خوب ارزيابي كرد.
وي با اشاره به نوپا بودن صنعت پرورش ماهي در قفس در كشور و كمبود دانش فني اين نوع پرورش، گفت: در اين زمينه، نيازمند ارائه آموزش هاي لازم به پرورش دهندگان هستيم و ما اينكار را در دستور كار قرار داده ايم.
ميرزاده اضافه كرد: ترويج فرهنگ مصرف آبزيان از طريق رسانه ها نيز در دور دوم سفر استاني دولت مصوب شد كه در اين زمينه ضمن همكاري با رسانه ها، كلاس هاي طبخ آبزيان در شهرستان هاي مختلف نيز برگزار شد.
وي برق رساني به سايت هاي بزرگ پرورش ميگو را از ديگر مصوبات سفرهاي استاني دولت به هرمزگان بيان كرد و گفت: كار برق رساني به سايت ' مقام ' با اعتبار 15 ميليارد ريال انجام شد و اين طرح براي سايت ' حصينه ' نيز در حال درست اقدام است.
وي با اشاره به اينكه كار برق رساني به برخي از مزارع پرورش آبزيان از جمله تياب ، سايه خشك نيز پيشتر انجام شده بود اضافه كرد: برق دار شدن مزارع پرورش آبزيان صرفه اقتصادي دارد و موجب كاهش هزينه هاي توليد و افزايش ميزان توليد مي شود.
وي پيگيري براي مشمول شدن شغل صيادي در مشاغل سخت و زيان آور را از مصوبات سفرهاي استاني دولت بيان كرد و گفت: همچنين افزايش سقف بيمه ملوانان از پنج نفر به 10، طبق مصوبه سفرهاي استاني دولت در حال پيگيري است.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر قايق هاي صيادي با پنج نفر صياد بيمه از بخشودگي بيمه استفاده كنند و پيگير آن هستيم كه اين تعداد به 10نفر افزايش يابد.
وي با بيان اينكه طي سالهاي گذشته سطح زير كشت آبزيان در استان افزايش چشمگيري يافته است اين امر را از بركات سفر هاي دولت نهم و دهم به استان بيان كرد.
ميرزاده ، گفت: وضعيت توليد ، پرورش و آبزيان در حال رونق مي باشد و در صورتي كه مصوبات دولت در اين بخش به طور كامل اجرا شود آينده روشن و درخشاني پيش روي اين بخش خواهد بود.
هم اينك 28 هزار نفر صياد هرمزگاني در قالب 900 فروند لنج و سه هزار و 300 قايق صيادي داراي مجوز حركت در دريا مي باشند.
كار صيادي در فصول خاصي كه شيلات مشخص مي كند انجام مي شود و در فصولي كه آبزيان در حال تكثير هستند ممنوع مي باشد.
استان هرمزگان از نظر توليد آبزيان در كشور مقام اول را دارد و سالانه بيش از 142 هزار تن انواع آبزيان در اين آب هاي ساحلي اين استان صيد مي شوددیدگاه خود را بیان کنید