گونه عقاب ماهيگير در سيستان و بلوچستان زيست مي كند

گونه عقاب ماهيگير در سيستان و بلوچستان زيست مي كند

گونه عقاب ماهيگير در سيستان و بلوچستان زيست مي كند

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

گونه عقاب ماهيگير در سيستان و بلوچستان زيست مي كند

۱۳۹۲/۰۵/۰۴


افسري روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين نوع عقاب به صورت محدود در برخي نقاط ديگر ايران اما با تعداد بالا وجود دارد.
وي ادامه داد: عقاب ماهيگير از راسته شاهين سانان در منطقه حفاظت شده گاندو در حوالي رودخانه سرباز واقع در انتهاي گوشه جنوب شرق ايران وجود دارد.
او با بيان اينكه تنها يك گونه عقاب ماهيگير در روخانه ها و درياچه هاي ايران و سيستان و بلوچستان وجود دارد اظهار داشت: اين پرنده ۵۵ تا ۵۸ سانتيمتر طول دارد و به واسطه بالهاي بلند، كشيده و زاويه دارش هنگام سر خوردن در هوا و نيز قاعده باريك دمش به آساني شناخته مي شود.
وي ادامه داد: زير تنه عقاب ماهيگير سفيد، شانه ها و انتهاي شاهپرهاي اوليه اش سياه است و روي بالها و سينه اش لكه هايي نقطه نقطه به رنگ قهوه اي و سياه ديده مي شود.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان گفت: فاصله بين دو سر بالهاي عقاب ماهيگير به ۱۴۵ تا ۱۷۰ سانتيمتر مي رسد و هر دو جنس نر و ماده آن هم شكل هستند.
وي افزود: اين پرنده در مناطق نزديك درياچه ها، رودخانه هاي بزرگ، تالابها و سواحل دريا زيست مي كند و روي درختان، صخره هاي پرتگاهي، خرابه ها و گاهي زمينهاي شني يا سنگلاخي آشيانه مي سازد.
او گفت: عقاب ماهيگير بيشتر در سواحل جنوبي، جزاير خليج فارس و منطقه حفاظت شده گاندو در جنوب سيستان و بلوچستان توليد مثل مي كند.
وي بيان كرد: غذاي اصلي اين گونه نيز ماهي است اما از پستانداران كوچك و مارها نيز تغذيه مي كند و در بيشتر مواقع براي استراحت روي درختهاي خشك، پايه هاي برق و صخره هاي نزديك آب مي نشيند.
او افزود: صداي اين پرنده غرغرمانند شبيه يي لپ يي لپ يا سوت مانند و بلند شبيه پي اي پ شنيده مي شود.
وي گفت: تخم اين پرنده بيضي كشيده، كمي صيقلي و به رنگ سفيد يا كرمي با لكه ها و خالهاي قرمز قهوه اي و قهوه اي است و جوجه هاي آن ۵۳ روز پس از تولد قادر به پرواز هستند و در سه سالگي توليد مثل مي كنند.
او با بيان اينكه خطر انقراض عقاب ماهيگير را تهديد نمي كند بيان كرد: مناطق زيستگاهي اين پرنده در منطقه گاندو توسط محيط بانان سيستان و بلوچستان حفاظت مي شود.
وي گفت: منطقه حفاظت شده گاندو با مساحت ۴۶۵ هزار و ۱۸۱ هكتار در انتهاي گوشه جنوب شرقي كشور در طول مرز ايران و پاكستان قرار دارد و محدوده آن در مسير رودخانه سرباز و باهوكلات تا درياي عمان است.
او افزود: وجود جنگلهاي حرا و تالابهاي موجود در خليج گواتر موجب ارزشگذاري بين المللي به منطقه حفاظت شده گاندو شده است.
وي بيان كرد: اين منطقه محل بسيار خوبي براي زيست پستانداراني از قبيل جبير، كفتار، شغال و سنجاب بلوچي، آبزيان و دوزيستاني از جمله تمساح پوزه كوتاه ايراني، لاك پشت سبزدريايي و ماهي گل خورك و پرندگاني مانند عقاب ماهيگير، عقاب دريايي دم سفيد، چاخ لق، دراج، شبگرد بلوچي، گنجشك بلوچي، شهدخور، عقاب دشتي و بسياري از پرندگان خاص شبه قاره هند استدیدگاه خود را بیان کنید